EXKURZIE

Jednou z tradičných aktivít ZMS je aj organizovanie odborných exkurzií na Slovensku i v susedných krajinách. Cieľom je priniesť múzejníkom možnosť spoznať prácu múzeí za našimi hranicami, nadviazať nové kontakty, inšpirácie a utužiť priateľské vzťahy medzi nami samými.

ARCHÍV