FESTIVAL MUZEÍ

Každoročne sa už od roku 2005 pripravuje podujatie Festival múzeí, ktoré je venované samotným múzejníkom. Ideou tohto podujatia je stretnutie sa s kolegami a zdieľanie svojich výsledkov za uplynulý rok. Festival múzeí Slovenska je tradičné podujatie ZMS, ktoré poskytuje slovenským múzeám a ich zamestnancom užitočný priestor pre neformálne stretnutie, výmenu skúseností a informácií.

Festival múzeí 2015 v Starej Ľubovni

Festival múzeí 2016 na hrade Červený Kameň

Festival múzeí 2017 v Liptovskom Mikuláši

Festival múzeí 2018 v Múzeu mesta Bratislavy

Festival múzeí 2019 v Trebišove

ARCHÍV