FESTIVAL MUZEÍ

Každoročne sa už od roku 2005 pripravuje podujatie Festival múzeí, ktoré je venované samotným múzejníkom. Ideou tohto podujatia je stretnutie sa s kolegami a zdieľanie svojich výsledkov za uplynulý rok. Festival múzeí Slovenska je tradičné podujatie ZMS, ktoré poskytuje slovenským múzeám a ich zamestnancom užitočný priestor pre neformálne stretnutie, výmenu skúseností a informácií.

Festival múzeí 2015 v Starej Ľubovni

ARCHÍV