Zomrel JUDr. Viliam Kastler

V utorok 25. septembra 2018 vo veku 75 rokov zomrel JUDr. Viliam Kastler, bývalý riaditeľ Múzea polície SR. Česť jeho pamiatke.

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 12. 6. 2018 v Bratislave

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 12. 6. 2018 v Bratislave

Konferencia k 100. výročiu ČSR – II. cirkulár

Vážení kolegovia, dávame Vám do pozornosti konferenciu Dokumentácia “osmičkových” výročí v slovenských a českých múzeách. Rok 1918 a tie ostatné, ktorá sa uskutoční 13. a 14. novembra 2018 v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu. Konferenciu organizuje Zväz múzeí na Slovensku, Asociace muzeí a galerií České republiky, Český výbor ICOM a SNM-Historické múzeum pri príležitosti 100. výročia […]

Seminár Ochrana osobných údajov v múzejnej praxi. Aplikácia nariadenia o GDPR

Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti ZMS v spolupráci s Muzeologickým kabinetom Slovenského národného múzea pripravuje jednodňový seminár s názvom Seminár Ochrana osobných údajov v múzejnej praxi. Aplikácia nariadenia o GDPR Seminár sa uskutoční v kinosále Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici dňa 3. 10. 2018 so začiatkom o 10,00 hod. Uzávierka prihlášok: 21. […]

Múzejný edukátor v Národnej sústave kvalifikácií ČR

Národná sústava kvalifikácií ČR je priebežne budovaný register odborných kvalifikácií existujúcich na pracovnom trhu v ČR. Umožňuje záujemcom získať celoštátne uznávané osvedčenie o ich odbornej kvalifikácii bez toho, aby museli zasadnúť do školských lavíc. Pomáha získať plnohodnotnú kvalifikáciu a lepšie pracovné uplatnenie. Národná sústava kvalifikácií je legislatívne zakotvená zákonom č. 179/2006 Zb.  Obsahuje kvalifikácie (kvalifikačné […]

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 18. 4. 2018 v Bratislave

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 18. 4. 2018 v Bratislave (PDF)

ARCHÍV