Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 18. 4. 2018 v Bratislave

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 18. 4. 2018 v Bratislave (PDF)

Súčasné trendy v galerijnej pedagogike – metodický deň

Východoslovenská galéria v spolupráci s Metodicko–pedagogickým centrom pozývajú na sériu vzdelávacích prednášok s názvom: „Súčasné trendy v galerijnej pedagogike,“ ktoré sa uskutočnia 19. 10. 2018 v priestoroch Východoslovenskej galérie. Program je prioritne určený galerijným a muzeálnym pedagogičkám a pedagógom v pôsobnosti Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Možnosť zapojiť sa majú aj pedagógovia, vyučujúci na základných […]

Konferencia Dokumentácia “osmičkových” výročí v slovenských a českých múzeách

Zväz múzeí na Slovensku, Asociace muzeí a galerií České republiky a Český výbor ICOM v spolupráci so SNM-Historickým múzeom, Slovenským komitétom ICOM, Radou galérií Slovenska a Radou galerií České republiky usporadúvajú vedeckú konferenciu k 100. výročiu vzniku Československej republiky. Konferencia pod názvom Dokumentácia “osmičkových” výročí v slovenských a českých múzeách. Rok 1918 a tie ostatné […]

Seminár Mestské múzeá na Slovensku – stav a perspektívy

Zväz múzeí na Slovensku a Múzeum mesta Bratislavy usporadúvajú v rámci Festivalu múzeí Slovenska 2018 odborný seminár, ktorý sa uskutoční 18. 6. 2018 na pôde Múzea mesta Bratislavy – vo Faustovej sieni. Program seminára (PDF) Vstup na seminár bude umožnený iba zaregistrovaným účastníkom Festivalu múzeí Slovenska 2018.

Festival múzeí Slovenska – program

Festival múzeí Slovenska 2018 –  program (PDF) Seminár Mestské múzeá na Slovensku – stav a perspektívy – program (PDF) Upozorňujeme účastníkov, že festival sa koná v centre mesta, ktoré je pešou zónou. Vjazd bude umožnený iba múzeám, ktoré sa budú prezentovať formou stánkov a iba pod podmienkou, že v návratke včas poskytli potrebné údaje o […]

Vyhlásenie súťaže Múzeum roka 2018

Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí vyhlásilo Ministerstvo kultúry SR v poradí už 16. ročník súťaže Múzeum roka. Hodnoteným  obdobím je 1. január až 31. december 2018. Prihlášky je možné podávať do 28. 2. 2019 (vrátane). Bližšie informácie sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky – tu. Vyhlásenie súťaže (PDF)

ARCHÍV