Jubilejné a volebné stretnutie OKVAV v Bratislave

V dňoch 26. a 27. februára 2018 sa uskutočnilo jubilejné zasadnutie Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS. V Múzeu mesta Bratislavy sme si pripomenuli okrúhle výročie nášho prvého zasadnutia, ktoré sa konalo pred desiatimi rokmi práve v tomto múzeu. Po úvodných privítaniach od zástupcov MMB (Peter Hyross) a ZMS (Daniel Hupko), zakladajúcej […]

Zápis z pracovného stretnutia riaditeľov členských múzeí (12. 12. 2017)

Pracovné stretnutie riaditeľov členských múzeí sa uskutočnilo 12. decembra 2017 vo Vzdelávacom centre Múzea SNP v Banskej Bystrici. Zápis (PDF) Príloha zápisu (PDF)

Zasadnutie OKVAV v Dolnej Krupej

V dňoch 27. – 28. novembra 2017 sa v SNM – Hudobnom múzeu, kaštieli Dolná Krupá uskutočnilo zasadnutie Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS. Rokovania sa okrem členov a priaznivcov komisie zúčastnili aj hostia – študenti a profesori Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ako aj riaditeľka ZŠ s MŠ […]

Ministerstvo školstva ČR vyhlásilo pokusné overovanie vzdelávacích programov múzeí

Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky vyhlásilo “pokusné overovanie” dopadov vzdelávacích programov českých múzeí na výuku v školách. Cieľom je overiť vplyv zážitkovej pedagogiky na  kvalitu výuky. Počas školského roka 2017/2018 sa môžu školy uchádzať o dotáciu na zabezpečenie bezplatnej exkurzie do múzeí. Projekt vychádza z medzinárodných doporučení (OECD, UNESCO a pod.). V prípade, […]

Jubilejné zasadnutie Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie ZMS

Srdečne Vás pozývame na Jubilejné zasadnutie Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS, ktoré sa uskutoční pri príležitosti 10. výročia prvého  zasadnutia a zároveň voľby predsedníctva a výboru komisie na roky 2018 – 2020. Program je konkretizovaný v priloženom PDF súbore. Podujatie sa uskutoční v dňoch 26. – 27. februára 2018 na pôde […]

Múzeum roka 2017 – 15. ročník súťaže

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo 15. ročník súťaže Múzeum roka 2017. Termín podávania prihlášok je do 28. 2. 2018. List MK SR – avizovanie podávania prihlášok (PDF) Vyhlásenie súťaže (PDF) Prihláška (ODT) Spôsob hodnotenia (PDF)

ARCHÍV