Vianočné prianie

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2018 mnoho zaujímavých akvizícií všetkým múzeám i ich pracovníkom želá Predstavenstvo ZMS.

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 23. 11. 2017 v Banskej Bystrici

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 23. 11. 2017 v Banskej Bystrici (PDF)

Zápis zo zasadnutia Rady ZMS konaného 7. 11. 2017 vo Zvolene

Zápis zo zasadnutia Rady ZMS konaného 7. 11. 2017 vo Zvolene

Porada riaditeľov členských múzeí

V utorok 12. decembra 2017 sa v Banskej Bystrici uskutoční porada riaditeľov členských múzeí so začiatkom o 10,30 hod. Pracovné stretnutie sa bude konať vo Vzdelávacom centre Múzea SNP na Tulskej 39, teda nie v Bratislave, ako bývalo po ostatné roky zvykom. Účasť je potrebné záväzne potvrdiť do 7. 12. 2017 mailom na zms@zms.sk. Pozvánka (PDF) […]

Výmena členských preukazov Rady galerií Slovenska

Rada galérií Slovenska pristúpila k výmene členských preukazov – doteraz používané preukazy stratili platnosť. Dovoľujeme si Vás preto požiadať o reflektovanie tejto zmeny a poskytnutie vzoru nového preukazu RGS pracovníkom prvého kontaktu Vášho múzea. Pravidlá poskytovania bezplatných vstupov držiteľom preukazov zostávajú bezo zmeny. Rada galérií Slovenska – vzor členského preukazu (PDF)

Budúcnosť v rukách detí – správa z medzinárodnej konferencie

11. – 14. októbra 2017 sa v ČR konala veľkolepá akcia pod hlavičkou Hands on! „medzinárodnej asociáce detí v múzeu“. Ako miesto konania boli zvolené tri historické mestá Plzeň, Písek a Praha. Spoluorganizátormi bola aj Asociace muzeí a galerií ČR a Sladovna Písek. Práve vďaka Sladovni sa konferencie mohli zúčastniť ďalší partneri z krajín V4, […]

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek na stránke ZMS...