Kampaň Múzeum v čase, čas v múzeu. Vol. 2: Príbeh predmetu – osmičkové roky

Po pozitívnej odozve zo strany členských múzeí ako aj odbornej a laickej verejnosti Predstavenstvo Zväzu múzeí na Slovensku rozhodlo o pokračovaní v kampani Múzeum v čase, čas v múzeu, ktorá bola po prvý raz prezentovaná v roku 2014. Zámerom kampane naďalej zostáva aktivizácia múzeí na Slovensku pod záštitou Zväzu múzeí na Slovensku, ich spoločná propagácia a posilnenie vzájomnej spolupráce. Zväz múzeí […]

Kolokvium Šport a olympijské hnutie v múzejnej dokumentácii

SOV – Slovenské olympijské a športové múzeum a Zväz múzeí na Slovensku  Vás pozývajú na odborné kolokvium s medzinárodnou účasťou „ŠPORT A OLYMPIJSKÉ HNUTIE V MÚZEJNEJ DOKUMENTÁCII“ Kolokvium sa bude konať v dňoch 22. – 23. mája 2018 v kongresových priestoroch hotela Gate One v Bratislave. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia  a  je organizované v spolupráci so Zväzom múzeí na Slovensku a Ministerstvom […]

Kurz Múzejná pedagogika

Slovenské národné múzeum organizuje 2. ročník akreditovaného kurzu múzejnej pedagogiky. Lektori kurzu sú odborníci z múzeí a pedagógovia zaoberajúci sa múzejnou pedagogikou na vysokých školách v Slovenskej aj Českej republike. Vyučovanie prebieha formou dištančného štúdia. Zamestnanci múzeí a kultúrnych inštitúcií na Slovensku, ktorí majú v náplni práce edukačnú prácu s návštevníkmi a osoby so záujmom […]

28. Valné zhromaždenie ZMS (03.05.2018)

Pozvánka na 28. VZ ZMS (PDF) Delegačný lístok na 28. VZ ZMS (DOC) Informácia o počte mandátov na 28. VZ ZMS (PDF) Prihláška do diskusie na 28. VZ (DOC) Správa o činnosti Predstavenstva ZMS od 27. VZ ZMS (PDF) Správa o činnosti Etnologickej komisie ZMS (PDF) Správa o činnosti Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v […]

Noc múzeí a galérií 2018

Milé kolegyne, milí kolegovia podklady na plagáty Noci múzeí a galérií (pre múzeá mimo územia BSK) si môžete stiahnuť tu : Plagát NMaG 2018 (pdf) Plagát Noci múzeí (jpg) Na facebook Program Múzeá na území Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja majú podklady tu: Plagát NMaG 2018 (pdf) Plagát NMaG 2018 na program Tak ako každý rok aj […]

Zápis z volebného zasadnutia OKVAV v Bratislave

Zápis z volebného zasadnutia Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie, ktoré sa konalo vo februári 2018 v Bratislave.

ARCHÍV