Správa z online plenárneho stretnutia EGMUS cez Zoom (24. -25. 11. 2020)

V dňoch 24. a 25. 11. 2020 sa uskutočnilo online medzinárodné stretnutie EGMUS (European Group on Museum Statistics). Prevažnú väčšinu účastníkov tvorili pracovníci venujúci sa štatistikám o múzeách vo vlastnej krajine (pracovníci štatistických úradov, zamestnanci ministerstiev kultúry, zamestnanci múzeí) a tiež zástupkyňa EUROSTAT- u (Statistical office of the European Union), ktorá je zodpovedná za štatistiky v oblasti kultúry. Celé stretnutie […]

Výstava Podtatranského múzea v Poprade s názvom Odhaľovanie duše rezbára a dreva

Kolegovia z Podtatranského múzea v Poprade pozývajú na výstavu s názvom Odhaľovanie duše rezbára a dreva, na ktorej prezentuje svoju tvorbu (plastiky, reliéfy, fujary, píšťaly) insitný rezbár Milan Bocko. Súčasťou výstavy sú aj drevené betlehemy, ktoré vhodne dotvárajú predvianočnú atmosféru. Milan Bocko je rodákom z Važca a jeho vzťah k tejto podtatranskej obci sa premietol […]

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 12.novembra 2020 on-line

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 12. novembra 2020 on-line Príloha č. 2. k Zápisnici Predstavenstva ZMS z 12. novembra 2020

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2020

ZAŽITE JEDINEČNÚ NOC MÚZEÍ A GALÉRII 2020  Svoj program na sobotňajší večer si môžete vybrať na: www.nmag.sk

Nová publikácia Liptovského múzea a online prehliadka LMR

Liptovské múzeum v Ružomberku 28. 10. 2020 predstavilo svoju novú publikáciu, určenú odbornej muzeálnej, muzeologickej i širšej laickej verejnosti. Kniha „Múzejníctvo v Liptove“, ktorého autorom je PhDr. Martin Krupa, riaditeľ múzea, zoznámi čitateľa s viac ako storočnou bohatou históriou muzeálnych inštitúcií na Liptove i pokusov, iniciatív, predstupňov organizačných foriem, spolkov a spoločností, ktoré ich založeniu predchádzali. V spomínanom časovom rozpätí vznikli na […]

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 8. októbra 2020 on-line

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 8. októbra 2020 on-line

ARCHÍV