NL Factor – Cesta do vzdelávacieho sveta holandských múzeí

Sani, Margherita (2018): The NL Factor A journey in the educational world of Dutch museums Táto správa sa zameriava na detské múzeá v Holandsku a najmä na vzdelávanie určené deťom v týchto múzeách. Ako porotkyňa Ceny Deti v múzeách Margherita Sani zaznamenala medzi nominovanými a víťazmi ceny vysoké percento holandských múzeí. Rozhodla sa preskúmať tento […]

Vyšiel zborník zo seminára Zbrane a munícia v múzeách

Zborník z odborného seminára Zbrane a munícia v múzeách, ktorý 10. – 11. 10. 2017 v Piešťanoch pripravili VHÚ – Vojenské historické múzeum a Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti ZMS, práve vyšiel a je odbornej verejnosti dostupný na stiahnutie v sekcii AKTIVITY/PUBLIKÁCIE. JURKOVÁ, Viera (ed.). Zbrane a munícia v zbierkach múzeí. Bratislava : Vojenský historický […]

PF 2019

Všetko najlepšie do nového roka 2019, veľa kvalitných projektov a dostatok entuziazmu na realizáciu odborných činností praje Predstavenstvo Zväzu múzeí na Slovensku!

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 08. 11. 2018 v Banskej Bystrici

Zápisnica zo zasadnutia P ZMS 8.11.2018 v Banskej Bystrici

Novelizácia zákona o múzeách a galériách – žiadosť o odbornú spoluprácu

79_2018_vl_ZMS_novela zák. o múzeách žiadosť o spoluprácu

Zápis z výjazdového zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 09. 10. 2018 v Žiline

Zápis z výjazdového zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 09. 10. 2018 v Žiline

ARCHÍV