Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 22. marca 2023 v Martine, on-line

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 22. marca 2023 v Martine, on-line  Príloha č. 1. Publikácie ZMS

Noc múzeí a galérií na SLOVENSKU 2023

V plnej sile je tu opäť už 19. ročník podujatia Európska noc múzeí a galérií (La Nuit européenne des musées), ktorá sa uskutoční v sobotu 13. mája 2023. V tento večer mnohé kultúrne inštitúcie otvoria svoje brány po celom Slovensku a od súmraku do polnoci sa môžu zapojiť do Európskej noci múzeí a galérií. Prehliadky […]

Slovenské múzeá a ICOM Prague 2022

Medzinárodná rada múzeí (ICOM – International Council of Museums) usporadúva od roku 1946 každé tri roky Generálnu konferenciu ICOM, ktorá patrí k najvýznamnejším svetovým podujatiam venovaných múzeám. Počas jedného týždňa sa stretne medzinárodná múzejná komunita, aby prediskutovala aktuálne problémy múzeí, prediskutovala vybrané témy a nasmerovala vývoj múzejného sektora na najbližšie tri roky. V poradí 26. generálna konferencia ICOM […]

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS 22. februára 2023 online

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS 22. februára 2023 online

Porada riaditeľov členských múzeí ZMS 13. decembra 2022 v Liptovskom Mikuláši

Program prezentácia činnosti Predstavenstva ZMS a komisií stručný prehľad činnosti (komplet viď 32. valné zhromaždenie) rozpočet ZMS v roku 2022 prehľad čerpania rozpočtu v roku 2022 otázka financovania komisií ZMS Maľovaná mapa ZMS prezentácia novej maľovanej mapy Prezentácia SMARTGUIDE tvorba spoločného sprievodcu pre múzea ZMS – výhody/ nevýhody Nový zákon o múzeách + Vyhláška čo […]

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS 5. decembra 2022 online

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS 5. decembra 2022 online

ARCHÍV