AKTIVITY – Stránka 2 – ZVÄZ MÚZEÍ NA SLOVENSKU

Festival múzeí 2018 v Bratislave

V dňoch 18. – 19. júna 2018 sa v Bratislave na pôde Múzea mesta Bratislavy uskutoční 15. ročník Festivalu múzeí 2018 – na nádvorí Starej radnice a v komplexe priľahlej radničnej budovy a Apponyiho paláca (Radničná 1, 815 18 Bratislava). Program podujatia je nastavený tradične – v prvý deň festivalu sa uskutočnia prezentácie múzeí – so začiatkom […]

Zoznam nositeľov ocenení ZMS (1998 – 2018)

Vážení priatelia, na webovú stránku do časti Aktivity/Ocenenia sme pridali zoznam nositeľov ocenení – Pamätnej medaily ZMS a Pamätného listu, ktoré boli udelené za ostatných 20 rokov. Ak ste nositeľom ocenenia ZMS z tohto alebo staršieho obdobia, skontrolujte správnosť uverejnených údajov – keďže evidencia laureátov nebola vždy dôsledná. Ak zistíte nezrovnalosti, budeme radi, ak nás […]

Kampaň Múzeum v čase, čas v múzeu. Vol. 2: Príbeh predmetu – osmičkové roky

Po pozitívnej odozve zo strany členských múzeí ako aj odbornej a laickej verejnosti Predstavenstvo Zväzu múzeí na Slovensku rozhodlo o pokračovaní v kampani Múzeum v čase, čas v múzeu, ktorá bola po prvý raz prezentovaná v roku 2014. Zámerom kampane naďalej zostáva aktivizácia múzeí na Slovensku pod záštitou Zväzu múzeí na Slovensku, ich spoločná propagácia a posilnenie vzájomnej spolupráce. Zväz múzeí […]

Kolokvium Šport a olympijské hnutie v múzejnej dokumentácii

SOV – Slovenské olympijské a športové múzeum a Zväz múzeí na Slovensku  Vás pozývajú na odborné kolokvium s medzinárodnou účasťou „ŠPORT A OLYMPIJSKÉ HNUTIE V MÚZEJNEJ DOKUMENTÁCII“ Kolokvium sa bude konať v dňoch 22. – 23. mája 2018 v kongresových priestoroch hotela Gate One v Bratislave. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia  a  je organizované v spolupráci so Zväzom múzeí na Slovensku a Ministerstvom […]

Kurz Múzejná pedagogika

Slovenské národné múzeum organizuje 2. ročník akreditovaného kurzu múzejnej pedagogiky. Lektori kurzu sú odborníci z múzeí a pedagógovia zaoberajúci sa múzejnou pedagogikou na vysokých školách v Slovenskej aj Českej republike. Vyučovanie prebieha formou dištančného štúdia. Zamestnanci múzeí a kultúrnych inštitúcií na Slovensku, ktorí majú v náplni práce edukačnú prácu s návštevníkmi a osoby so záujmom […]

28. Valné zhromaždenie ZMS (03.05.2018)

Pozvánka na 28. VZ ZMS (PDF) Delegačný lístok na 28. VZ ZMS (DOC) Informácia o počte mandátov na 28. VZ ZMS (PDF) Prihláška do diskusie na 28. VZ (DOC) Správa o činnosti Predstavenstva ZMS od 27. VZ ZMS (PDF) Správa o činnosti Etnologickej komisie ZMS (PDF) Správa o činnosti Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v […]

ARCHÍV