Festival múzeí Slovenska 2015 v Starej Ľubovni

Stará Ľubovňa, 22. – 23. jún 2015

Sviatok múzejníkov sa tento rok konal v Starej Ľubovni. Mimoriadne vydarené podujatie s rekordným množstvom účastníkov ponúkalo bohatý odborný aj kultúrny program.

Každoročne sa už od roku 2005 pripravuje podujatie Festival múzeí, ktoré je venované nám múzejníkom. Ideou tohto podujatia je stretnutie sa s kolegami a zdieľanie svojich výsledkov za uplynulý rok. Tento rok toto spoločné stretnutie pripravil Zväz múzeí na Slovensku (ZMS) a kolegovia z Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni.

Mnohí z nás radi využijú možnosť stretnúť sa s kolegami a pritom navštíviť múzeá vzdialenejšie od tých našich, a preto záujem o Festival múzeí neustále rastie. Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni tento fakt potvrdilo a prilákalo rekordné množstvo 171 účastníkov (bez domácich zamestnancov) z rekordného počtu 35 slovenských múzeí. Prítomní boli tiež zástupcovia z Čiech (Nový Jičín, Vsetín), Poľska (Nowy Sącz, Sosnowiec) a Maďarska (Pulzského spoločnosť).

Program festivalu zahŕňal celý areál hradu a skanzen pod ním. Po registrácii a rozložení stánkov zúčastnených múzeí sa múzejníci sústredili v amfiteátri skanzenu, kde festival otvorili predseda ZMS Peter Hyross, riaditeľ Ľubovnianskeho múzea – hradu v Starej Ľubovni Dalibor Mikulík a primátor mesta Stará Ľubovňa Ľuboš Tomko. O kultúrny program sa postaral FS Vrchovina zo Starej Ľubovne.

Vzápätí sa v hájovni skanzenu od 11:00 hod. konal odborný seminár na tému Práca s hendikepovaným návštevníkom v múzeu, ktorý zabezpečovala Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS. V prvých troch príspevkoch bola predstavená prax vo vybraných slovenských múzeách. Úvodný príspevok Jany Hutťanovej a Martiny Muráňovej (SNM-Historické múzeum, Bratislava) priblížil vzdelávacie programy a hmatové výstavy SNM-Historického múzea v Bratislave pre slabozrakých a nevidiacich, ktoré boli realizované na Bratislavskom hrade. Ľubica Majerová (NBS – Múzeum mincí a medailí, Kremnica) hovorila o pravidlách správania pri komunikácii so sluchovo postihnutými návštevníkmi v múzeu od ich oslovenia, nadviazania kontaktu, po štandardy pri rozhovore medzi hovoriacim a odzerajúcim. Predstavila niektoré typy vzdelávacích programov a projektov, ktoré múzeum zrealizovalo pre žiakov s poruchami sluchu. Príspevok Evy Mauritzovej (Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš) predstavil špecifický prístup k nevidiacim a slabozrakým návštevníkom a konkrétne aktivity z oblasti živej i neživej prírody realizované v súlade so zameraním Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Jozef Balužinský predstavil na domácej pôde víziu Ľubovnianskeho múzea, ktoré pomocou „Modrého symbolu“ ako znaku kvality, buduje svoj obraz modernej inštitúcie s dôrazom na aktívnu spoluprácu medzi múzeom a „jeho“ verejnosťou. Zároveň tým ukončil príspevky múzejníkov, aby predstavil ďalších štyroch rečníkov, partnerov, s ktorými múzeum dlhodobo spolupracuje na debarierizácii Ľubovnianskeho múzea. Nasledoval teda príspevok Jozefa Hluboviča z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, vedúceho Krajského strediska v Prešove, ktorý predstavil hlavné pravidlá a zásady pri sprístupňovaní múzea hendikepovaným návštevníkom. František Hasaj, riaditeľ Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, priblížil niektoré výstupy, učebné pomôcky, zvukové a hmatové knihy pre nevidiacich a slabozrakých, ktoré knižnica vydala, a ako inšpirácia pre múzejníkov boli mnohé z nich k nahliadnutiu na seminári. Šarlota Múdra, riaditeľka Spojenej školy internátnej v Levoči, prezentovala príspevok o tom, ako ich škola pripravuje zrakovo postihnutých žiakov na návštevu kultúrnych inštitúcií. Žiaci sa oboznamujú s pravidlami správania sa, orientáciou v nových priestoroch, absolvujú vedomostnú prípravu a vzdelávanie pokračuje aj aktivitami po návrate do školy. V závere tiež spomenula príklady dobrej praxe s múzeami, s ktorými škola spolupracuje. Peter Guľaš priblížil projekt, v ktorom žiaci Spojenej školy Pavla Sabadoša internátnej v Prešove pripravili pre Ľubovnianske múzeum lektorské texty v posunkovej reči, dostupné cez mobilné aplikácie priamo počas prehliadky. Seminár priniesol viaceré zaujímavé poznatky a skúsenosti kolegov, pričom diskusia a rozhovory pokračovali aj po seminári. Napriek krátkosti času a bohatému spektru príspevkov sa podarilo priblížiť možnosti, akými by sa múzeá mohli uberať pri sprístupňovaní svojich zbierok hendikepovaným návštevníkom. Pre tých, ktorí sa seminára nemohli zúčastniť, pripravuje Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách pri ZMS súbor príspevkov v elektronickej podobe.

Ďalej pokračoval program festivalu prezentáciou víťazov v súťaži Múzeum roka 2014. V tomto už 12. ročníku si prvú cenu odnieslo Vlastivedné múzeum v Galante.

Odovzdaním ocenení sa ukončila oficiálna časť programu v skanzene, festival však zďaleka nekončil. Na prvom nádvorí hradu počas celého dňa vystupovalo hudobné duo Stromyrad so svojim prierezom stredovekej hudby a prezentáciou stredovekých hudobných nástrojov. Aj ďalší program bol spojený s hudbou, nakoľko Ľubovnianske múzeum v tejto sezóne prezentuje výstavu Zrkadlenie hudby na Spiši, ktorú pripravilo spolu so SNM-Hudobným múzeom. V barokovom paláci prezentovala rodina Tomková barokovú hudbu a potom vystúpila Maria Marcinowska (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu) s prednáškou Hudba a rodina Lubomirskych.

Na hrade aj v skanzene pod hradom sa ďalej prezentovali tradičné remeslá v regióne (hrnčiarstvo, drotárstvo a košikárstvo) a v Mlyne zo Sulína ste mohli ochutnať domáce lokše, ktoré taktiež pripravili zamestnanci múzea. Tretie hradné nádvorie oživovali Sokoliari sv. Bavona z Banskej Štiavnice. Nechýbali komentované prehliadky múzea a svorné debaty múzejníkov. Tie pokračovali aj počas večere sprevádzanej ľudovou hudbou Kolačkovcov z Kolačkova, ktorá sa konala na treťom nádvorí pod renesančným palácom.

Druhý deň patril individuálnym prehliadkam blízkych múzeí a kultúrnych pamiatok. Na výber bolo päť inštitúcií, väčšina múzejníkov si však vybrala Múzeum Červený Kláštor a hrad v Niedzicy.

Tohtoročný festival sa vydaril snáď po všetkých stránkach. Pekné počasie, nádherné prostredie, bohatý program, dobrá nálada a príjemné chvíle strávené medzi kolegami zanechali pocity, ktoré doznievali ešte dlho po odchode zo Spiša. Ďakujem preto všetkým organizátorom, účastníkom a účinkujúcim, najmä však zamestnancom Ľubovnianskeho múzea – hradu v Starej Ľubovni, ktorí sa podieľali na organizácii festivalu a bez ktorých by tieto dni neboli také príjemné. Zároveň držím palce kolegom zo SNM-Múzea Červený Kameň, ktorí nás u seba privítajú na Festivale múzeí 2016.

Fotogaléria (Foto archív Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni):

Festival múzeí Slovenska 2015 (Stará Ľubovňa, 22. – 23. jún 2015) Festival múzeí Slovenska 2015 (Stará Ľubovňa, 22. – 23. jún 2015) Festival múzeí Slovenska 2015 (Stará Ľubovňa, 22. – 23. jún 2015) Festival múzeí Slovenska 2015 (Stará Ľubovňa, 22. – 23. jún 2015) Festival múzeí Slovenska 2015 (Stará Ľubovňa, 22. – 23. jún 2015) Festival múzeí Slovenska 2015 (Stará Ľubovňa, 22. – 23. jún 2015) Festival múzeí Slovenska 2015 (Stará Ľubovňa, 22. – 23. jún 2015) Festival múzeí Slovenska 2015 (Stará Ľubovňa, 22. – 23. jún 2015) Festival múzeí Slovenska 2015 (Stará Ľubovňa, 22. – 23. jún 2015) Festival múzeí Slovenska 2015 (Stará Ľubovňa, 22. – 23. jún 2015) Festival múzeí Slovenska 2015 (Stará Ľubovňa, 22. – 23. jún 2015) Festival múzeí Slovenska 2015 (Stará Ľubovňa, 22. – 23. jún 2015) Festival múzeí Slovenska 2015 (Stará Ľubovňa, 22. – 23. jún 2015) Festival múzeí Slovenska 2015 (Stará Ľubovňa, 22. – 23. jún 2015) Festival múzeí Slovenska 2015 (Stará Ľubovňa, 22. – 23. jún 2015) Festival múzeí Slovenska 2015 (Stará Ľubovňa, 22. – 23. jún 2015) Festival múzeí Slovenska 2015 (Stará Ľubovňa, 22. – 23. jún 2015) Festival múzeí Slovenska 2015 (Stará Ľubovňa, 22. – 23. jún 2015)

ARCHÍV