Festival múzeí 2018 v Bratislave

V dňoch 18. – 19. júna 2018 sa v Bratislave na pôde Múzea mesta Bratislavy uskutoční 15. ročník Festivalu múzeí 2018 – na nádvorí Starej radnice a v komplexe priľahlej radničnej budovy a Apponyiho paláca (Radničná 1, 815 18 Bratislava).

Program podujatia je nastavený tradične – v prvý deň festivalu sa uskutočnia prezentácie múzeí – so začiatkom od 10,30 hod. – a odborný program, ktorého súčasťou bude okrem iného i seminár Mestské múzeá na Slovenskustav a perspektívy a komentované prehliadky študijného depozitára keramiky, porcelánu a skla či historických priestorov knižnice Múzea mesta Bratislavy.

V druhý deň festivalu bude pre účastníkov pripravená možnosť prehliadky bratislavských múzeí – a to tak expozícií Múzea mesta Bratislavy, vrátane hradu Devín a Antickej Gerulaty v Rusovciach – ako i ďalších partnerských inštitúcií.

Vzhľadom na obmedzené priestorové možnosti nádvoria Starej radnice a logistickú prípravu festivalu si dovoľujeme upozorniť, že vstup na podujatie bude umožnený iba zaregistrovaným účastníkom.

Návratky je možné zasielať do 1. júna 2018 (vrátane) mailom na: festival.mmba@gmail.com.

Kontaktná osoba: Bc. Jana Štofová, Múzeum mesta Bratislavy (02/59 10 08 19).

V prípade vysokého počtu návratiek, ktoré výrazne prevýšia kapacitné možnosti našich priestorov, si Múzeum mesta Bratislavy vyhradzuje právo určenia maximálneho počtu účastníkov za múzeum.

Kompletný program podujatia zverejníme s dostatočným časovým predstihom.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Prvotná informácia – list (PDF)
Návratka (DOC)

ARCHÍV