Dve publikácie z edície Malé metodické materiály

Zväz múzeí na Slovensku prostredníctvom svojej Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti založil edíciu s názvom Malé metodické materiály, ktorej cieľom je pracovníkom múzeí prinášať stručné návody, ako ich prácu vykonávať lepšie – odbornejšie. Nejde o veľké monografické práce, ale – ako napovedá názov novej edície – malé príručky venované jednej konkrétnej problematike alebo odbornej činnosti vykonávanej v múzeu.

Vďaka dotácii, ktorú v roku 2016 z rozpočtu Fondu na podporu umenia získal Zväz múzeí na Slovensku, vyšli dve takéto príručky: Autorské právo v múzejnej praxiDe/akvizičná činnosť v múzejnej praxi. Obe publikácie vyšli v tlačenej podobe v náklade 250 kusov a po vyčerpaní nákladu budú v elektronickej podobe zverejnené aj na webovom sídle ZMS, aby ich pracovníci múzeí mali kedykoľvek k dispozícii.

DSCF5929

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydanie publikácii z verejných zdrojov podporil

FPU_logo4_bielenamodrom

ARCHÍV