Cena ministerky kultúry SR

Cena ministerky kultúry je ocenenie, ktoré udeľuje ministerka fyzickým osobám – jednotlivcom alebo kolektívom a právnickým osobám (napríklad umelecká inštitúcia, múzeum, galéria, knižnica, kultúrno-osvetové zariadenie) ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov, múzejných, galerijných, kultúrno-osvetových a audiovizuálnych aktivít za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach kultúry.

Ministerstvo kultúry SR pripravilo nový Štatút Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky, ktorý nahrádza doterajšie ocenenia udeľované ministerstvom kultúry v oblastiach umenia a kultúrneho dedičstva:

  • Cena ministra kultúry v oblastiach profesionálneho umenia,
  • Cena Andreja Kmeťa,
  • Múzeum a galéria roka (súťaž),
  • Knižnica roka (súťaž),
  • Kultúrno-osvetové zariadenie roka (súťaž).

Ministerstvo naďalej zostane vyhlasovateľom a organizátorom celoštátnej súťaže Kultúrna pamiatka roka (FÉNIX). Zámerom nového Štatútu je sprehľadnenie, zosúladenie oceňovaní udeľovaných ministerstvom a povýšenie statusu ceny udeľovanej ministrom na takú úroveň, aby si uchovala prestížne postavenie v kontexte existujúcich početných ocenení iniciovaných neštátnymi subjektmi. Očakávaným benefitom je zvýšenie spoločenského záujmu a pozornosti médií zodpovedajúcich prestíži ocenenia.

viac informácií nájdete na: https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/ministerka-kultury/cena-ministerky-kultury-sr/

Do 28. februára 2021 je možné predkladať nominácie na Cenu ministerky kultúry SR pre múzeá a galérie.

Nominačný list a ďalšie informácie nájdete na: https://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo/cena-ministerky-kultury-kulturne-dedicstvo-a-kulturno-osvetova-cinnost/

 

ARCHÍV