Konferencia Mnoho tváří orální historie v Brne

Na pôde Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne sa bude v dňoch 15. – 16. februára 2017 konať konferencia Mnoho tváří orální historie. Od teorie a metodologie k výzkumné praxi, výuce i popularizaci.
Rokovací jazyk: čeština, angličtina, slovenčina.
Uzávierka prihlášok: 1. 12. 2016

Výzva
Prihláška

ARCHÍV