Medzinárodná konferencia Muzeum a změna V – II. cirkulár

Asociace muzeí a galerií ČR pripravuje piatu medzinárodnú konferenciu Muzeum a změna V / The Museum and Change V, ktorá sa bude konať 22. – 24. 11. 2016 v priestoroch pražského Národního archivu.

Termín uzávierky prihlášok: 30. 9. 2016

II. cirkulár
Prihláška

ARCHÍV