Medzinárodná konferencia Remeslo a kniha

Slovenská národná knižnica pozýva všetkých kolegov – odborníkov na ochranu fondov na pripravovaný I. ročník konferencie Remeslo a kniha, ktorá sa uskutoční v dňoch 10. až 12. mája 2017 v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine.

Konferencia je primárne určená pre odborníkov, odbornú verejnosť a vítaní sú aj študenti z odborov reštaurovanie a konzervovanie, technológie reštaurovania a konzervovania aj príbuzných odborov (kníhviazačstvo, archívnictvo a i.).

Prihlásiť sa možno do 5. apríla 2017.
Stránky konferencie.
Výška účastníckeho poplatku: 70 €/50 €/20 €.
Priamy link na registráciu.

 

ARCHÍV