Medzinárodná súťaž Živa Award 2018

Ministerstvo kultúry SR sa obrátilo na Zväz múzeí na Slovensku so žiadosťou o sprostredkovanie výzvy na podávanie nominácií do súťaže o najlepšie slovanské múzeum Živa Award 2018. Ocenenie je udeľované od roku 2012, nominácie je možné podávať do konca januára 2018.

Podrobnejšie informácie možno nájsť tu.
List MK SR (pdf)

ARCHÍV