Medzinárodná súťaž Živa Award 2018

Ministerstvo kultúry SR sa obrátilo na Zväz múzeí na Slovensku so žiadosťou o sprostredkovanie výzvy na podávanie nominácií do súťaže o najlepšie slovanské múzeum Živa Award 2018. Ocenenie je udeľované od roku 2012, nominácie je možné podávať do konca januára 2018.

Podrobnejšie informácie možno nájsť tu.
List MK SR (pdf)

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek na stránke ZMS...