MuzPed – Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

headerOdborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách Zväzu múzeí na Slovensku (ZMS) spustila dňa 31. 12. 2018 nový centrálny portál vzdelávacích aktivít múzeí SR s názvom MuzPed. Portál vznikol vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia,
v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom.

Výsledkom projektu sú nové webové stránky, určené predovšetkým pedagógom všetkých typov škôl a vzdelávacích inštitúcií. Kompletná ponuka programov z oblasti múzejnej pedagogiky na Slovensku bude slúžiť učiteľom, ktorí chcú rozšíriť výučbu vybraných predmetov prostredníctvom jedinečnej formy – vzdelávania v múzeu.

Nový portál múzeí SR je užívateľsky prispôsobený potrebám školských pedagógov, s možnosťou vyhľadávania vzdelávacích programov podľa niekoľkých filtrov (vek detí, zameranie, lokalita a pod.). Databáza je však obohatená aj o vzdelávacíe aktivity určené pre rodiny s deťmi, seniorov a iné cieľové skupiny návštevníkov múzeí, pričom poslúži aj múzejným pedagógom, ako inšpirácia ich ďalšej práce. Postupne sa portál rozrastie aj o programy a lektoráty expozícií a dlhodobých výstav ale aj stálych priestorov určených na vzdelávanie. Portál je editovaný samotnými múzejnými pedagógmi, ktorí vkladajú dáta podľa aktuálnej ponuky jednotlivých múzeí.

Riešiteľom projektu MuzPed je Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách (OKVAV) pri Zväze múzeí na Slovensku. Návrh a jeho realizácia vznikla na základe jedného z hlavných výstupov projektu Na spoločnej ceste (3. júl 2017; SNM- MBKH Modrý Kameň; podpora FPU), venovaného komunikácii medzi múzejnými a školskými pedagógmi. Portál je prevádzkovaný ako subdoména stránky ZMS, čím sa eliminujú ďalšie náklady na jeho prevádzku.

Je veľmi dôležité, aby informácie na portáli boli aktuálne. Veríme, že vďaka vzájomnej spolupráci sa podarí prezentovať a spropagovať aktivity z oblasti múzejnej pedagogiky aj Vášho múzea ostatným kolegom z múzeí a širokej verejnosti.

Portál môžete navštíviť na nasledovnom odkaze:
MuzPed – Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR.

Pre pridanie programov Vášho múzea je potrebné sa zaregistrovať v sekcii Pridať program/Registrácia. V kolonke Používateľské meno prosím uveďte meno pracovníka, ktorý bude pridávať programy, a to v tvare „meno.priezvisko“. Uveďte tiež jeho e-mail, na ktorý bude zaslané prístupové heslo. Ďalšie pokyny k editovaniu nájde priamo na portáli po prihlásení.

Muzped_logo

 

ARCHÍV