Nominácie na udelenie Ceny Andreja Kmeťa

Na základe žiadosti MK SR si dovoľujeme vyzvať členské múzeá na predkladanie nominácií na udelenie Ceny Andreja Kmeťa.

Návrhy je potrebné predkladať mailom na adresu zms@zms.sk výlučne na nominačnom liste do piatka 17. 2. 2017.

O konečných nomináciách, ktoré budú predložené Ministerstvu kultúry SR, na svojom zasadnutí rozhodne Predstavenstvo ZMS.

Písomná informácia (PDF)
Návrhový list (PDF)
Štatút Ceny Andreja Kmeťa (PDF)

ARCHÍV