Múzeum mesta Bratislavy hľadá kurátora najnovších dejín

Múzeum mesta Bratislavy (MMB) hľadá kurátora/kurátorku najnovších dejín, ktorý/á sa bude podieľať na odbornej činnosti MMB prostredníctvom dokumentácie najnovších dejín (1945 – súčasnosť) s dôrazom na súčasnosť a svojej výskumnej a výstavnej činnosti.

Výberové konanie bude dvojkolové, do druhého kola budú oslovení iba vybraní uchádzači, ktorí budú požiadaní o predloženie písomnej koncepcie dokumentácie každodennosti a premien života v meste Bratislava v období od roku 1945 s dôrazom na všestrannú dokumentáciu súčasnosti (rozsah max. 2 NS), ktorá bude podkladom na osobný pohovor.
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky vo formáte pdf na e-mail: natalia.bodova@bratislava.sk najneskôr do 31.5.2021.

Viac informácií nájdete tu alebo na webovej stránke MMB

ARCHÍV