Štandardy odborných múzejných činností – pracovné stretnutie pre oblasť východ

Zväz múzeí na Slovensku v reakcii na ukončenie projektu”Štandardy odborných múzejných činností na Slovensku”, ktorý bol v rokoch 2016 – 2017 financovaný z rozpočtu FPU, si Vás dovoľuje pozvať na odborné pracovné stretnutie pre oblasť východ, ktoré je určené pre registrované múzea so sídlom v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji. Predmetom stretnutia bude prerokovanie pripomienok múzeí k materiálu, ktorý je výstupom vyššie uvedeného projektu.

Stretnutie sa uskutoční v Košiciach 15. 11. 2017 v sídle Slovenského technického múzea (Hlavná 88) so začiatkom o 9,00 hod.

Pozvánka (PDF)
Návratka (doc)

Hlavným partnerom projektu Štandardy odborných múzejných činností – 2. etapa je Fond na podporu umenia.
FPU_logo4_bielenamodrom

ARCHÍV