Súťaž Múzeum roka 2016 bola vyhlásená

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo 14. ročník súťaže Múzeum roka 2016 s termínom prijímania prihlášok do 28. 2. 2017.

Informačný list (PDF)
Prihláška – štatút súťaže – pravidlá – spôsob hodnotenia

 

ARCHÍV