Výmena členských preukazov Rady galerií Slovenska

Rada galérií Slovenska pristúpila k výmene členských preukazov – doteraz používané preukazy stratili platnosť. Dovoľujeme si Vás preto požiadať o reflektovanie tejto zmeny a poskytnutie vzoru nového preukazu RGS pracovníkom prvého kontaktu Vášho múzea.

Pravidlá poskytovania bezplatných vstupov držiteľom preukazov zostávajú bezo zmeny.

Rada galérií Slovenska – vzor členského preukazu (PDF)

ARCHÍV