Zomrel Marcel Lalkovič

Dňa 20. decembra 2016 zomrel vo veku nedožitých 73 rokov renomovaný slovenský múzejník a muzeológ Ing. Marcel Lalkovič, CSc., ktorý v rokoch 1991 – 1997 pôsobil i vo Zväze múzeí na Slovensku a v rokoch 1993 – 1997 ho viedol ako predseda.

R. I. P.

Česť jeho pamiatke!

Krátky profesijný životopis

lalkovic

ARCHÍV