Kampaň Múzeum v čase, čas v múzeu. Vol. 2: Príbeh predmetu – osmičkové roky

Po pozitívnej odozve zo strany členských múzeí ako aj odbornej a laickej verejnosti Predstavenstvo Zväzu múzeí na Slovensku rozhodlo o pokračovaní v kampani Múzeum v čase, čas v múzeu, ktorá bola po prvý raz prezentovaná v roku 2014. Zámerom kampane naďalej zostáva aktivizácia múzeí na Slovensku pod záštitou Zväzu múzeí na Slovensku, ich spoločná propagácia a posilnenie vzájomnej spolupráce.

Zväz múzeí v kampani pre rok 2018 sa rozhodol pripraviť a vydať slovensko-anglickú publikáciu venovanú osmičkovým výročiam: 1918, 1938, 1948, 1968, 1988.

Príbeh predmetu – osmičkové roky“

Publikácia má za úlohu na zodpovedajúcej odbornej úrovni spracovať zbierkové predmety z fondov členských múzeí ZMS a zároveň prístupným spôsobom verejnosti sprostredkovať časť (česko)slovenskej histórie. Zároveň bude dôraz kladený na regionálnu vyváženosť prezentovaných predmetov a participujúcich múzeí.

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

FPU_logo4_bielenamodrom

 

 

 

Kontaktná adresa na zostavovateľku: letenayova@olympic.sk
Prihláška (PDF)

ARCHÍV