Hudobná výchova v múzeu

Predposledné číslo seriálu Učíme sa v múzeu vyšlo v decembrovom čísle časopisu Dobrá škola.

Práca s handicapovanými návštevníkmi v múzeu – nový zborník zo seminára

Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS pripravila zborník príspevkov z odborného seminára „Práca s handicapovanými návštevníkmi v múzeu“, ktorý sa konal počas Festivalu múzeí 2015 v priestoroch Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni. Zborník si môžete stiahnuť tu.

Prírodné vedy v múzeu II. – článok v časopise

Októbrové číslo časopisu Dobrá škola prináša pokračovanie článku o prírodovedných vzdelávacích programoch.

ARCHÍV