Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom Slovenského technického múzea

Slovenské technické múzeum (STM) by do konca tohto roka malo získať vedenie. Ministerstvo kultúry SR (MK SR) vyhlásilo výberové konanie na pozíciu generálnej riaditeľky, alebo generálneho riaditeľa STM. Riadi sa pravidlami novej ministerskej smernice o výberových konaniach, ktoré garantujú férový, otvorený a transparentný postup. Záujemcovia o riadenie tejto pamäťovej a fondovej inštitúcie sa môžu prihlásiť […]

Výberové konanie na riaditeľa Liptovského múzea v Ružomberku

Žilinský samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Liptovského múzea v Ružomberku Potrebné dokumenty zasielajte na: alzbeta.skopalova@zilinskazupa.sk do 23.10.2020 Viac informácií o podmienkach na: https://www.zilinskazupa.sk/files/inzerat_vk-zsk-8_2020_liptmuz-ruzomberku_september2020.pdf Žiadosť môžete podať aj na: https://www.facebook.com/job_opening/691324154807234/?source=post_timeline

Pandémia Covid-19 – list ministerke kultúry SR

Vážení priatelia, v aktuálnej výnimočnej situácii sa ocitli aj naše múzeá – okolnosti prebiehajúcej pandémie nás zasiahli tak, ako dosiaľ nikdy v ostatných desaťročiach. Situáciu a jej priebeh pozorne sledujeme a citlivo vnímame. Uvedomujeme si, že je potrebné strpieť karanténne opatrenia, ktoré nariadila vláda a Úrad verejného zdravotníctva, na druhej strane však vieme, že mnohé múzeá sú […]

30. Valné zhromaždenie ZMS – odvolanie rokovania

30. Valné zhromaždenie ZMS  – odvolanie rokovania

Cena Andreja Kmeťa – predkladanie návrhov na nominácie

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, na základe výzvy z Ministerstva kultúry SR na predkladanie nominácií na Cenu Andreja Kmeťa, na ktoré je oprávnenou osobou ZMS, si Vás dovoľujeme požiadať o predkladanie návrhov na nominácie. Za členské múzeum je návrh oprávnený predložiť iba štatutárny zástupca alebo ním poverená osoba. Návrhy je potrebné predkladať na nominačnom liste na […]

Zápis zo stretnutia riaditeľov 19.11.2019 v Bratislave

Dňa 19.11.2019 sa vo Faustovej sieni Múzea mesta Bratislavy uskutočnilo stretnutie riaditeľov členských múzeí a zástupcov zriaďovateľov s pozvanými hosťami. Zápis zo stretnutie riaditeľov

Súťaž Múzeum roka 2019 – termín podávania prihlášok

Pripomíname, že termín podávania prihlášok do súťaže Múzeum roka 2019 je 28. 2. 2020. Všetky potrebné informácie, vrátane náležitostí prihlášok a predpísaných formulárov, sú k dispozícii na stránke Ministerstva kultúry SR. List MK SR (PDF)

PF 2020

Milí priatelia, ďakujeme Vám za aktívnu spoluprácu v roku 2019 a do nového roka Vám želáme veľa osobných úspechov i zmysluplných projektov posúvajúcich múzejníctvo vpred. PF 2020!

Výmena preukazov AMG ČR

Asociace muzeí a galérií České Republiky informuje členské múzea ZMS o výmene členských preukazov. Viac informácií na https://www.cz-museums.cz/web/amg/prukaz-clena-amg Výměna členských průkazů AMG v roce 2019  

Festival múzeí sa uskutočnil v Trebišove

Už 16. ročník Festivalu múzeí Slovenska sa tento rok konal na území Košického samosprávneho kraja, konkrétne v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove. Okolo 150 múzejníkov z celého Slovenska zavítalo v pondelok 10. júna do prekrásneho, históriou opradeného areálu trebišovského kaštieľa, ktorého poslednými šľachtickými vlastníkmi boli Andrássyovci. Krásne počasie, dobre naladení múzejníci i okoloidúci návštevníci boli zárukou krásne prežitého […]

ARCHÍV