Výstava Podtatranského múzea v Poprade s názvom Odhaľovanie duše rezbára a dreva

Kolegovia z Podtatranského múzea v Poprade pozývajú na výstavu s názvom Odhaľovanie duše rezbára a dreva, na ktorej prezentuje svoju tvorbu (plastiky, reliéfy, fujary, píšťaly) insitný rezbár Milan Bocko. Súčasťou výstavy sú aj drevené betlehemy, ktoré vhodne dotvárajú predvianočnú atmosféru. Milan Bocko je rodákom z Važca a jeho vzťah k tejto podtatranskej obci sa premietol […]

Nová publikácia Liptovského múzea a online prehliadka LMR

Liptovské múzeum v Ružomberku 28. 10. 2020 predstavilo svoju novú publikáciu, určenú odbornej muzeálnej, muzeologickej i širšej laickej verejnosti. Kniha „Múzejníctvo v Liptove“, ktorého autorom je PhDr. Martin Krupa, riaditeľ múzea, zoznámi čitateľa s viac ako storočnou bohatou históriou muzeálnych inštitúcií na Liptove i pokusov, iniciatív, predstupňov organizačných foriem, spolkov a spoločností, ktoré ich založeniu predchádzali. V spomínanom časovom rozpätí vznikli na […]

Postup SNM pri zabezpečení múzejného katalogizačného systému pre múzea SR

SNM dňa 28. februára 2020 informovalo múzeá o ukončení zmluvy s dodávateľom informačného systému firmou EDICO SK, a.s.. Táto zmluva bola ukončená k 14.03.2020. SNM zabezpečilo prevádzku systému firmou EDICO SK ešte do konca roka 2020. V súčasnosti sa pripravuje verejné obstarávanie s cieľom zabezpečiť kontinuitu pri prevádzke informačného systému. Viac informácií nájdete v List múzeám […]

Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom Slovenského technického múzea

Slovenské technické múzeum (STM) by do konca tohto roka malo získať vedenie. Ministerstvo kultúry SR (MK SR) vyhlásilo výberové konanie na pozíciu generálnej riaditeľky, alebo generálneho riaditeľa STM. Riadi sa pravidlami novej ministerskej smernice o výberových konaniach, ktoré garantujú férový, otvorený a transparentný postup. Záujemcovia o riadenie tejto pamäťovej a fondovej inštitúcie sa môžu prihlásiť […]

Výberové konanie na riaditeľa Liptovského múzea v Ružomberku

Žilinský samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Liptovského múzea v Ružomberku Potrebné dokumenty zasielajte na: alzbeta.skopalova@zilinskazupa.sk do 23.10.2020 Viac informácií o podmienkach na: https://www.zilinskazupa.sk/files/inzerat_vk-zsk-8_2020_liptmuz-ruzomberku_september2020.pdf Žiadosť môžete podať aj na: https://www.facebook.com/job_opening/691324154807234/?source=post_timeline

Pandémia Covid-19 – list ministerke kultúry SR

Vážení priatelia, v aktuálnej výnimočnej situácii sa ocitli aj naše múzeá – okolnosti prebiehajúcej pandémie nás zasiahli tak, ako dosiaľ nikdy v ostatných desaťročiach. Situáciu a jej priebeh pozorne sledujeme a citlivo vnímame. Uvedomujeme si, že je potrebné strpieť karanténne opatrenia, ktoré nariadila vláda a Úrad verejného zdravotníctva, na druhej strane však vieme, že mnohé múzeá sú […]

30. Valné zhromaždenie ZMS – odvolanie rokovania

30. Valné zhromaždenie ZMS  – odvolanie rokovania

Cena Andreja Kmeťa – predkladanie návrhov na nominácie

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, na základe výzvy z Ministerstva kultúry SR na predkladanie nominácií na Cenu Andreja Kmeťa, na ktoré je oprávnenou osobou ZMS, si Vás dovoľujeme požiadať o predkladanie návrhov na nominácie. Za členské múzeum je návrh oprávnený predložiť iba štatutárny zástupca alebo ním poverená osoba. Návrhy je potrebné predkladať na nominačnom liste na […]

Zápis zo stretnutia riaditeľov 19.11.2019 v Bratislave

Dňa 19.11.2019 sa vo Faustovej sieni Múzea mesta Bratislavy uskutočnilo stretnutie riaditeľov členských múzeí a zástupcov zriaďovateľov s pozvanými hosťami. Zápis zo stretnutie riaditeľov

Súťaž Múzeum roka 2019 – termín podávania prihlášok

Pripomíname, že termín podávania prihlášok do súťaže Múzeum roka 2019 je 28. 2. 2020. Všetky potrebné informácie, vrátane náležitostí prihlášok a predpísaných formulárov, sú k dispozícii na stránke Ministerstva kultúry SR. List MK SR (PDF)

ARCHÍV