Štandardy odborných múzejných činností

Zväz múzeí na Slovensku prostredníctvom svojej Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti pripravil vďaka dotácii, ktorú získal v roku 2016 z rozpočtu Fondu na podporu umenia, rukopis materiálu k štandardizácii múzejnej práce. Recenzovaný materiál autorského kolektívu Štandardy odborných múzejných činností na Slovensku vychádza z platnej slovenskej legislatívy a je členený podľa základných odborných činností, t. j. jednotlivé kapitoly sa venujú […]

Konferencia o debarierizácii kultúrnych inštitúcií

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni pripravuje konferenciu Múzeum a galérie pre všetkých, ktorá bude venovaná debarierizácii kultúrnych inštitúcií, ktorá sa uskutoční 7. – 9. 11. 2017 v Starej Ľubovni. Termín podávania prihlášok: najneskôr do 15. 10. 2017 Podrobné informácie v priloženej pozvánke. Pozvánka (PDF) Prihláška (PDF) Prihláška (word)

Konferencia Múzeum v minulosti a v súčasnosti zrušená

Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum po úspešnej realizácii vedeckých konferencií na témy Komunikácia v dejinách ľudskej spoločnosti a História a súčasnosť zbierok zberateľstva pripravovala na 26. 9. 2017 v poradí už tretiu vedeckú konferenciu, tentoraz na tému Múzeum v minulosti a v súčasnosti. Poštové múzeum pri externej komunikácii hlavne s múzeami na Slovensku, ale aj v zahraničí, využilo všetky dostupné prostriedky, aby v maximálnej miere propagovalo […]

Dve publikácie z edície Malé metodické materiály

Zväz múzeí na Slovensku prostredníctvom svojej Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti založil edíciu s názvom Malé metodické materiály, ktorej cieľom je pracovníkom múzeí prinášať stručné návody, ako ich prácu vykonávať lepšie – odbornejšie. Nejde o veľké monografické práce, ale – ako napovedá názov novej edície – malé príručky venované jednej konkrétnej problematike alebo odbornej činnosti vykonávanej v […]

Veľtrh Stage Set Scenery v Berlíne

V dňoch 20. – 22. júna 2017 sa bude v Berlíne konať medzinárodný odborný veľtrh kongres pre divadelnú, eventovú, štúdiovú, výstavnícku a múzejnícku techniku a vybavenie Stage Set Scenery.         Súčasťou sprievodného programu je aj odborný medzinárodný kongres v spolupráci s Deutsche Theatertechnische Gesellschaft e. V. (DTHG) Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora […]

Medzinárodná konferencia Remeslo a kniha

Slovenská národná knižnica pozýva všetkých kolegov – odborníkov na ochranu fondov na pripravovaný I. ročník konferencie Remeslo a kniha, ktorá sa uskutoční v dňoch 10. až 12. mája 2017 v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine. Konferencia je primárne určená pre odborníkov, odbornú verejnosť a vítaní sú aj študenti z odborov reštaurovanie a konzervovanie, technológie reštaurovania a […]

Nominácie na udelenie Ceny Andreja Kmeťa

Na základe žiadosti MK SR si dovoľujeme vyzvať členské múzeá na predkladanie nominácií na udelenie Ceny Andreja Kmeťa. Návrhy je potrebné predkladať mailom na adresu zms@zms.sk výlučne na nominačnom liste do piatka 17. 2. 2017. O konečných nomináciách, ktoré budú predložené Ministerstvu kultúry SR, na svojom zasadnutí rozhodne Predstavenstvo ZMS. Písomná informácia (PDF) Návrhový list […]

Súťaž Múzeum roka 2016 bola vyhlásená

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo 14. ročník súťaže Múzeum roka 2016 s termínom prijímania prihlášok do 28. 2. 2017. Informačný list (PDF) Prihláška – štatút súťaže – pravidlá – spôsob hodnotenia  

Zomrel Marcel Lalkovič

Dňa 20. decembra 2016 zomrel vo veku nedožitých 73 rokov renomovaný slovenský múzejník a muzeológ Ing. Marcel Lalkovič, CSc., ktorý v rokoch 1991 – 1997 pôsobil i vo Zväze múzeí na Slovensku a v rokoch 1993 – 1997 ho viedol ako predseda. R. I. P. Česť jeho pamiatke! Krátky profesijný životopis

Konferencia Mnoho tváří orální historie v Brne

Na pôde Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne sa bude v dňoch 15. – 16. februára 2017 konať konferencia Mnoho tváří orální historie. Od teorie a metodologie k výzkumné praxi, výuce i popularizaci. Rokovací jazyk: čeština, angličtina, slovenčina. Uzávierka prihlášok: 1. 12. 2016 Výzva Prihláška

ARCHÍV