Zomrel Marcel Lalkovič

Dňa 20. decembra 2016 zomrel vo veku nedožitých 73 rokov renomovaný slovenský múzejník a muzeológ Ing. Marcel Lalkovič, CSc., ktorý v rokoch 1991 – 1997 pôsobil i vo Zväze múzeí na Slovensku a v rokoch 1993 – 1997 ho viedol ako predseda. R. I. P. Česť jeho pamiatke! Krátky profesijný životopis

Konferencia Mnoho tváří orální historie v Brne

Na pôde Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne sa bude v dňoch 15. – 16. februára 2017 konať konferencia Mnoho tváří orální historie. Od teorie a metodologie k výzkumné praxi, výuce i popularizaci. Rokovací jazyk: čeština, angličtina, slovenčina. Uzávierka prihlášok: 1. 12. 2016 Výzva Prihláška

Výzva na predkladanie ponúk

Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi vyzýva na predkladanie cenových ponúk na tlač zborníka. Viac informácii tu.

Medzinárodná konferencia Muzeum a změna V – II. cirkulár

Asociace muzeí a galerií ČR pripravuje piatu medzinárodnú konferenciu Muzeum a změna V / The Museum and Change V, ktorá sa bude konať 22. – 24. 11. 2016 v priestoroch pražského Národního archivu. Termín uzávierky prihlášok: 30. 9. 2016 II. cirkulár Prihláška

Konferencia Digitálne múzeum

V dňoch 25. a 26. 10. 2016 sa v priestoroch Múzea SNP v Banskej Bystrici bude konať odborná konferencia Digitálne múzeum – Čo s digitálnym obsahom múzeí?, ktorej cieľom je poskytnúť odbornej verejnosti relevantné informácie a podnety týkajúce sa nových foriem, metód a programom využívania digitálneho obsahu v odborných činnostiach múzeí. Pozvánka Program

Konferencia História a súčasnosť zbierok a zberateľstva (27. 9. 2016)

Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum po úspešnej realizácii vedeckej konferencie „Komunikácia v dejinách ľudskej spoločnosti“ konanej v mesiaci september 2015, pripravila na 27. 9. 2016 ďalšiu vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou na tému „História a súčasnosť zbierok a zberateľstva“. Poštové múzeum privíta aktívnu účasť čo najširšej vedeckej, kultúrnej a múzejníckej verejnosti, preto Vás na toto podujatie čo najsrdečnejšie pozývame. Prípadnú […]

Vyšlo nové číslo časopisu Museologica Brunensia

Práve vyšlo prvé tohtoročné číslo časopisu Museologica Brunensia. Časopis má novú redakciu (Oddělení muzeologie FF MU) a ďalšou tohtoročnou novinkou je i zmena formy vydávania – časopis začal vychádzať elektronicky: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/135572. Online sú dostupné i všetky doteraz vydané čísla časopisu: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/131342. Budúce monotematické číslo bude venované nedožitým 90. narodeninám nestora českej a svetovej muzeológie Zbyňka Z. Stránského a prinesie odborné i […]

Medzinárodná konferencia Muzeum a změna V v Prahe

Asociace muzeí a galerií ČR pripravuje piatu medzinárodnú konferenciu Muzeum a změna V / The Museum and Change V, ktorá sa bude konať 22. – 24. 11. 2016 v priestoroch pražského Národního archivu. Ciele a zameranie konferencie Prihláška Ponuka ubytovania

Nové členské preukazy Asociace múzeí a galerií ČR

Dovoľujeme si členské múzeá ZMS informovať, že Asociace muzeí a galerií ČR (AMG), vydala piatu emisiu členských preukazov. Aktuálne platné preukazy sú zelené a do platnosti vstúpili 1. júla 2016. V zmysle Memoranda o vzájomnej spolupráci, ktoré ZMS podpísal s AMG (a ďalšími partnermi),  sú členské múzeá ZMS povinné uznávať členské preukazy AMG  za účelom zaistenia […]

Konferencia Digitálne múzeum. Čo s digitálnym obsahom múzeí?

Múzeum Slovenského národného povstania pripravuje medzinárodnú odbornú konferenciu Digitálne múzeum. Čo s digitálnym obsahom múzeí?, ktorej sa zúčastnia protagonisti efektívneho uplatnenia digitálneho obsahu a využívania nových prezentačných a komunikačných technológií v múzejnej praxi. Predstavia existujúce formy, metódy a nové ideové i technologické možnosti efektívneho a kreatívneho uplatnenia výsledkov digitalizácie v odbornej činnosti múzeí. Konferencia sa uskutoční 25. – […]

ARCHÍV

ODOBERANIE NOVINIEK

Prihláste sa na odber noviniek na stránke ZMS...