Voľné pracovné miesto- riaditeľ/ riaditeľka Múzea mincí a medailí v Kremnici

https://kariera.nbs.sk/1129-riaditel-riaditelka-muzea-minci-a-medaili-kremnica

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici hľadá so svojho kolektívu archeológa

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja obsadzuje pracovné miesto Názov pozície :             archeológ Miesto výkonu práce :         Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici Ulica slovenských partizánov 1132/52 017 01 Považská Bystrica Pracovný čas :                       pevný pracovný čas od 6:45 hod do 14:45 hod,  t. j. 37,5 hod pracovný týždeň Dátum […]

Výberové konanie na voľné pracovné miesto: riaditeľ Múzea mincí a medailí

 Národná banka Slovenska Múzeum mincí a medailí Kremnica vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto: riaditeľ Múzea mincí a medailí  Charakteristika práce: Strategické a koncepčné riadenie procesov a činností súvisiacich so zhromažďovaním, odborným spracovaním, spravovaním a sprístupňovaním kultúrnych hodnôt vrátane riešenia odborných problémov a komplexnej správy nehnuteľného kultúrneho majetku NBS. Komplexné zabezpečovanie fungovania a rozvoja múzea. Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste: […]

Zväz múzeí na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na funkciu: Manažér/Ekonóm/Hospodár ZMS

Názov a sídlo organizácie: Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica Miesto výkonu práce: Home- office, práca z domu Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské, vysokoškolské vzdelanie I alebo II. stupňa Riadiaca prax: nie je podmienkou Rámcová náplň práce: vedenie účtovníctva v súlade s účtovnými postupmi a smernicami organizácie, práca s evidenčným a účtovným systémom organizácie (vystavovanie objednávok, faktúr, […]

Múzeum mesta Bratislavy hľadá kurátora najnovších dejín

Múzeum mesta Bratislavy (MMB) hľadá kurátora/kurátorku najnovších dejín, ktorý/á sa bude podieľať na odbornej činnosti MMB prostredníctvom dokumentácie najnovších dejín (1945 – súčasnosť) s dôrazom na súčasnosť a svojej výskumnej a výstavnej činnosti. Výberové konanie bude dvojkolové, do druhého kola budú oslovení iba vybraní uchádzači, ktorí budú požiadaní o predloženie písomnej koncepcie dokumentácie každodennosti a […]

Vyhlásenie výberového konania na 3 riaditeľov múzeí SNM

Slovenské národné múzeum vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ SNM – Múzea židovskej kultúry v Bratislave (PDF, 3,9 MB), prihlásiť sa je možné do 09.04.2021 Slovenské národné múzeum vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ SNM – Múzea kultúry karpatských Nemcov v Bratislave (PDF, 4,0 MB), prihlásiť sa je možné do 09.04.2021 Slovenské národné múzeum vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ […]

Pracovná ponuka – Vojenské historické múzeum v Piešťanoch – pozícia samostatný odborný referent – kustód

Kolegovia z Vojenského historického múzea – Múzejného oddelenia v Piešťanoch hľadajú do svojich radov nového kolegu. OZNÁMENIE o voľnom tabuľkovom mieste zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme Miesto výkonu práce: Vojenské historické múzeum – Múzejné oddelenie Piešťany, Orviská cesta Názov funkcie: Samostatný odborný referent – kustód Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore […]

ARCHÍV