Konferencia ICOM v Brne

Český komitét ICOM v spolupráci s českými, slovenskými a rakúskymi partnermi pripravuje konferenciu Odvaha k odpovědnosti. Jak sdělit nevyslovitelné? Muzea a tragické dějiny 20. století / Presumption to Responsibility. Museums and contested history. Saying the unspeakable in museums, ktorá sa uskutoční v Moravskej galérii v Brne v dňoch 22. – 25. 11. 2017. Slovenské múzejníctvo budú […]

Konferencia Baníctvo v našich múzeách

Zväz múzeí na Slovensku, Banícke múzeum v Rožňave a Etnologická komisia Zväzu múzeí na Slovensku v spolupráci s Mestom Rožňava pripravujú XXI. ročník konferencie Etnológ a múzeum venovaný problematike baníctva a jeho dokumentácie v slovenských múzeách. Konferencia s názvom Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia sa uskutoční v Rožňave 19. – 20. 9. 2017. Na konferenciu […]

Odborný seminár Zbrane a munícia v zbierkach múzeí

VHÚ-Vojenské historické múzeum v Piešťanoch a Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti ZMS v spolupráci so Sekciou pre vojenské dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV pripravujú odborný seminár na tému militárií v múzeu. Hlavnými cieľmi seminára je získať prehľad o stave militárií v zbierkach jednotlivých múzeí, predstaviť návrh metodiky pre rozdelenie a katalogizáciu zbraní a munície a […]

Konferencia Múzeum v minulosti a v súčasnosti zrušená

Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum po úspešnej realizácii vedeckých konferencií na témy Komunikácia v dejinách ľudskej spoločnosti a História a súčasnosť zbierok zberateľstva pripravovala na 26. 9. 2017 v poradí už tretiu vedeckú konferenciu, tentoraz na tému Múzeum v minulosti a v súčasnosti. Poštové múzeum pri externej komunikácii hlavne s múzeami na Slovensku, ale aj v zahraničí, využilo všetky dostupné prostriedky, aby v maximálnej miere propagovalo […]

Konferencia Etnológ a múzeum: Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia

Etnologická komisia Zväzu múzeí na Slovensku, Banícke múzeum v Rožňave a Mesto Rožňava pripravujú XXI. ročník konferencie Etnológ a múzeum na tému Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia. Konferencia sa uskutoční 19. – 21. septembra 2017 v Rožňave v priestoroch Starej radnice na Námestí baníkov 32. Termín podávania prihlášok: 30. 4. 2017 Termín podávania prihlášok […]

Odborný seminár Zbrane a munícia v zbierkach múzeí

VHÚ-Vojenské historické múzeum v Piešťanoch v spolupráci s Odbornou komisiou pre odborné múzejné činnosti ZMS a Sekciou pre vojenské dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV pripravujú odborný seminár na tému militárií v múzeu. Hlavnými cieľmi seminára je získať prehľad o stave militárií v zbierkach jednotlivých múzeí, predstaviť návrh metodiky pre rozdelenie a katalogizáciu zbraní a […]

Muzeum pro návštěvníky II: Tradiční i nové formy komunikace a prezentace

Národní muzeum, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví, si Vás dovoluje pozvat na druhý ročník semináře Muzeum pro návštěvníky II: Tradiční i nové formy komunikace a prezentace, který se uskuteční 11. dubna 2017 v Praze. Pozvánka a další info

Muzeum a škola 2017 – konferencia v Zlíne

Muzeum jihovýchodní Moravy v Zlíne pripravuje v termíne 20.-21. marca 2017 už ôsmy ročník medzinárodnej konferencie Múzeum a škola. Konferencia sa uskutoční v spolupráci s PhDr. Alexandrou Brabcovou a miestom konania budú opäť budovy 14|15 Baťovho inštitútu. Hlavnou témou tohto ročníka sú Križovatky múzejnej pedagogiky. Obsahom konferencie je zhodnotenie stavu múzejnej pedagogiky a jej vyhliadky […]

Odborná konferencia (De)akvizičná činnosť v múzeách

V dňoch 7. – 8. 9. 2016 Vás pozývame na odbornú konferenciu (De)akvizičná činnosť v múzeách, ktorá sa uskutoční v priestoroch Zvolenského zámku. Na organizovaní konferencie sa okrem Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti Zväzu múzeí na Slovensku podieľa i Slovenské národné múzeum, Slovenská národná galéria, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene a mesto Zvolen. Podujatie sa […]

NEMO’s 24th Annual Conference “Money Matters”

REGISTRATION NOW OPEN NEMO’s 24th Annual Conference “Money Matters” We are happy to announce that… …Registration is now open for NEMO’s Annual Conference ” Money Matters: The Economic Value of Museums ” from 10-12 November 2016 in Karlsruhe, Germany! The conference explores the wide spectrum of the economic value of museums. Looking at the different […]

ARCHÍV