XXIII. ročník konferencie Etnológ a múzeum: EXPOZIČNÁ, VÝSTAVNÁ A PREZENTAČNÁ ČINNOSŤ PO ROKU 1989

V dňoch 24.– 26. septembra 2019 sa v Novohradskom múzeu a galérií v Lučenci uskutoční 23. ročník konferencie Etnológ a múzeum,  ktorý bude venovaný  téme Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť po roku 1989 . Usporiadateľmi sú Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, Banskobystrický samosprávny kraj, Etnologická komisia Zväzu múzeí na Slovensku a Zväz múzeí na Slovensku. Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. Pozvánka […]

Program konferencie Museologica literaria 2019

V dňoch 4. a 5. júna 2019 sa v Banskej Bystrici na pôde ŠVK – Literárneho a hudobného múzea uskutoční vedecká konferencia Museologica literaria 2019, na ktorú Vás srdečne pozývame. Program (PDF) Hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia.

Revolúcia: nežná x digitálna – digitálne a sociálne média v múzeách 30 rokov po

Slovenský komitét ICOM a SNM-Historické múzeum spolu s partnerskými výbormi ICOM z Česka a Rakúska v dňoch 6. a 7. novembra 2019 organizujú medzinárodný seminár Revolúcia: nežná x digitálna – digitálne a sociálne média v múzeách 30 rokov po, ktorý sa uskutoční na Bratislavskom hrade. Viac informácii nájdete v priloženej výzve – TU. Dôležité termíny: 1. 6. […]

Didaktické metody a formy edukace (nejen) v literárních muzeích

Metodické centrum muzejní pedagogiky srdečně zve na workshop zaměřený na aktivizující tvůrčí metody a techniky, které lze aplikovat v muzejně edukačních programech při práci s texty. Datum konání: 29. 4. 2019 Místo konání: Moravské zemské muzeum, Hudcova 76, Brno Metodické centrum muzejní pedagogiky srdečně zve na workshop zaměřený na aktivizující tvůrčí metody a techniky, které […]

Vedecká konferencia Museologica literaria 2019

Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti ZMS v dňoch 4. a 5. júna 2019 v priestoroch ŠVK – Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici usporiada vedeckú konferenciu Museologica literaria 2019, na ktorú Vás srdečne pozývame. Účastnícky poplatok vo výške 10 € sa bude vyberať pri prezentácii na konferencii. Program konferencie bude zverejnený 20. mája 2019. […]

MuzPed – Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách Zväzu múzeí na Slovensku (ZMS) spustila dňa 31. 12. 2018 nový centrálny portál vzdelávacích aktivít múzeí SR s názvom MuzPed. Portál vznikol vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia, v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom. Výsledkom projektu sú nové webové stránky, určené predovšetkým pedagógom všetkých typov škôl a vzdelávacích inštitúcií. […]

Konferencia Dokumentácia “osmičkových” výročí v slovenských a českých múzeách. Rok 1918 a tie ostatné

V dňoch 13. a 14. novembra 2018 v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu uskutoční medzištátna vedecká konferencia, ktorú organizuje Zväz múzeí na Slovensku, Asociace muzeí a galerií České republiky, Český výbor ICOM a SNM-Historické múzeum pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky. Toto vedecké podujatie sa bude konať pod záštitou pani Ľubice Laššákovej, ministerky kultúry Slovenskej republiky a pána […]

Konferencia k 100. výročiu ČSR – II. cirkulár

Vážení kolegovia, dávame Vám do pozornosti konferenciu Dokumentácia “osmičkových” výročí v slovenských a českých múzeách. Rok 1918 a tie ostatné, ktorá sa uskutoční 13. a 14. novembra 2018 v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu. Konferenciu organizuje Zväz múzeí na Slovensku, Asociace muzeí a galerií České republiky, Český výbor ICOM a SNM-Historické múzeum pri príležitosti 100. výročia […]

Konferencia Dokumentácia “osmičkových” výročí v slovenských a českých múzeách

Zväz múzeí na Slovensku, Asociace muzeí a galerií České republiky a Český výbor ICOM v spolupráci so SNM-Historickým múzeom, Slovenským komitétom ICOM, Radou galérií Slovenska a Radou galerií České republiky usporadúvajú vedeckú konferenciu k 100. výročiu vzniku Československej republiky. Konferencia pod názvom Dokumentácia “osmičkových” výročí v slovenských a českých múzeách. Rok 1918 a tie ostatné […]

Seminár Mestské múzeá na Slovensku – stav a perspektívy

Zväz múzeí na Slovensku a Múzeum mesta Bratislavy usporadúvajú v rámci Festivalu múzeí Slovenska 2018 odborný seminár, ktorý sa uskutoční 18. 6. 2018 na pôde Múzea mesta Bratislavy – vo Faustovej sieni. Program seminára (PDF) Vstup na seminár bude umožnený iba zaregistrovaným účastníkom Festivalu múzeí Slovenska 2018.

ARCHÍV