Kolokvium Šport a olympijské hnutie v múzejnej dokumentácii

SOV – Slovenské olympijské a športové múzeum a Zväz múzeí na Slovensku  Vás pozývajú na odborné kolokvium s medzinárodnou účasťou „ŠPORT A OLYMPIJSKÉ HNUTIE V MÚZEJNEJ DOKUMENTÁCII“ Kolokvium sa bude konať v dňoch 22. – 23. mája 2018 v kongresových priestoroch hotela Gate One v Bratislave. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia  a  je organizované v spolupráci so Zväzom múzeí na Slovensku a Ministerstvom […]

Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci – Konferencia

Vážené kolegyně a kolegové, srdečně Vás zveme na konferenci “Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci” na téma “Vliv  digitálních technologií na dětského návštěvníka a mezioborové přesahy muzejní pedagogiky”, která se uskuteční ve dnech  21. – 22. května 2018 v Zámeckém areálu Ctěnice, Praha 9. Srdečně zveme jak zájemce o účast, tak i kolegy, kteří by rádi vystoupili s […]

Otvorená galéria – Konferencia galerijnej pedagogiky

25. apríla 2018 / 9:00 — 17:00 Kunsthalle Bratislava Vstupné: Vstup voľný Tematické okruhy konferencie: · galéria ako miesto pre komunity (budovanie miestnych komunít, získavanie nových cieľových skupín, socio-kultúrna úloha galérií) · edukatívne vstupy do výstav (edukatívne výstavy, interaktívne zóny, pracovné listy, detskí sprievodcovia) · vzdelávanie dospelých (rozvoj a metodika edukatívnych projektov pre dospelého návštevníka) […]

XXII. ročník konferencie Etnológ a múzeum

Zväz múzeí na Slovensku, Etnologická komisia Zväzu múzeí na Slovensku a Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni s podporou Fondu na podporu umenia pripravujú XXII. ročník konferencie Etnológ a múzeum na tému: Tradičná strava a stravovanie. Tradície kulinárnej kultúry v premenách času, ktorá sa uskutoční 18. – 20. 9. 2018 v Ľubovnianskom múzeu. Prihlášky na konferenciu […]

Konferencia Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti

Zväz múzeí na Slovensku participuje na príprave štvrtého ročníka konferencie Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti – dejiny, súčasný stav a perspektívy IV., ktorú organizuje Katedra etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Konferencie sa uskutoční v Bratislave v dňoch 24. – 25. apríla 2018. Prihlášky na aktívnu účasť spolu s anotáciami referátov možno posielať do […]

Na spoločnej ceste – kolokvium na hrade Modrý Kameň

V pondelok 3. júla 2017 Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS pripravila v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu bábkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň stretnutie priaznivcov vzdelávania v neformálnom múzejnom prostredí. Moderovanú diskusiu viedol Dušan Ondrušek z PDCS (Partners for democratic change Slovakia), ktorý sa dlhodobo venuje vzdelávaniu múzejníkov i […]

Konferencia DIGI 2017

15. – 16. 11. 2017 sa v Prahe uskutoční konferencia DIGI 2017, určená pre priaznivcov 3D technológií. Jej predmetom bude prezentácia metód dokumentácie zbierok s využitím digitálnych technológií. Viac informácií nájdete tu.

Konferencia ICOM v Brne

Český komitét ICOM v spolupráci s českými, slovenskými a rakúskymi partnermi pripravuje konferenciu Odvaha k odpovědnosti. Jak sdělit nevyslovitelné? Muzea a tragické dějiny 20. století / Presumption to Responsibility. Museums and contested history. Saying the unspeakable in museums, ktorá sa uskutoční v Moravskej galérii v Brne v dňoch 22. – 25. 11. 2017. Slovenské múzejníctvo budú […]

Konferencia Baníctvo v našich múzeách

Zväz múzeí na Slovensku, Banícke múzeum v Rožňave a Etnologická komisia Zväzu múzeí na Slovensku v spolupráci s Mestom Rožňava pripravujú XXI. ročník konferencie Etnológ a múzeum venovaný problematike baníctva a jeho dokumentácie v slovenských múzeách. Konferencia s názvom Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia sa uskutoční v Rožňave 19. – 20. 9. 2017. Na konferenciu […]

Odborný seminár Zbrane a munícia v zbierkach múzeí

VHÚ-Vojenské historické múzeum v Piešťanoch a Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti ZMS v spolupráci so Sekciou pre vojenské dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV pripravujú odborný seminár na tému militárií v múzeu. Hlavnými cieľmi seminára je získať prehľad o stave militárií v zbierkach jednotlivých múzeí, predstaviť návrh metodiky pre rozdelenie a katalogizáciu zbraní a munície a […]

ARCHÍV