Múzeum v čase, čas v múzeu – Príbeh predmetu 4

Milé kolegyne a kolegovia, Zväz múzeí na Slovensku v rámci dlhodobej kampane Múzeum v čase, čas v múzeu pripravuje vydanie 4. časti úspešnej série Príbeh predmetu, ktorá bude venovaná 35. výročiu Nežnej revolúcie. Dovoľujeme si Vás preto požiadať o participáciu na projekte. Do konca mája 2024 nám, prosím, prostredníctvom formulára: https://forms.gle/AYvcVjx5XkdwJE1N6 zašlite fotografiu a text Vami vybraného zbierkového predmetu, ktorý podľa […]

Vyšla publikácia Museologica literaria 2021

Zväz múzeí na Slovensku prostredníctvom svojej Literárnej a hudobnej komisie na začiatku roka vydal novú literárno- a hudobnomuzeologickú publikáciu – zborník z rovnomennej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila 9. septembra 2021 v Banskej Bystrici.  Publikácia obsahuje texty z oblasti literárneho a hudobného múzejníctva a literárnej a hudobnej vedy, ktoré reflektujú aktuálne trendy výskumu, teoretické a […]

Stanovisko Predstavenstva Zväzu múzeí na Slovensku k návrhu zákona o výstavbe

Zväz múzeí na Slovensku (ďalej iba ZMS) je profesijné záujmové združenie múzeí v Slovenskej republike (záujmové združenie právnických osôb). Hlavným poslaním ZMS je reprezentovať múzeá, presadzovať, obhajovať a rozvíjať ich spoločné práva a záujmy a podporovať múzejníctvo na Slovensku. Predstavenstvo ZMS vyjadruje hlboké znepokojenie a nesúhlas s návrhom zákona o výstavbe, ktorý zásadným spôsobom mení doterajší systém ochrany […]

Publikácia Príbeh predmetu vol. 3. Rok 1945

Publikácia je pokračovaním úspešnej kampane Múzeum čase, čas v múzeu, ktorú v roku 2014 zahájil ZMS. Tento tretí zväzok slovensko-anglickej publikácie katalógového charakteru je venovaný prelomovému roku 1945, keď skončila 2. svetová vojna. Formou hesiel autori 23 slovenských múzeí prezentujú príbehy zbierkových predmetov, ktoré sa viažu na rok 1945. Či sú to už významné historické udalosti […]

Stanovisko Predstavenstva ZMS k zmene správy Múzea Slovenského národného povstania

Predstavenstvo ZMS je riadiacim, koordinačným a výkonným orgánom ZMS, riadi jeho činnosť medzi Valnými zhromaždeniami. Okrem iného reprezentuje a koná v mene ZMS aj navonok. Vzhľadom na súčasnú situáciu s jedným zo zakladajúcich členov ZMS a zároveň sídlom ZMS sa Predstavenstvo ZMS rozhodlo vydať stanovisko k situácii Múzea SNP. Ide o prvé vyjadrenie ZMS, teda […]

Zväz múzeí na Slovensku vydal vedecký recenzovaný zborník Stretnutie prírodovedcov – zborník referátov z konferencie

Zväz múzeí na Slovensku v závere roka 2020 vydal zborník z konferencie Stretnutie prírodovedcov 2020, ktorá sa uskutočnila v dňoch 8. – 10. septembra 2020 v Ždiari v Belianskych Tatrách. Na konferencii sa zúčastnili odborníci – pracovníci múzeí s prírodovednými zbierkami a organizácií zameraných na prírodné vedy zo Slovenskej a Českej republiky. V zborníku je publikovaných celkom 18 […]

Zväz múzeí na Slovensku vydal vedecký recenzovaný zborník Museologica literaria 2019

Zväz múzeí na Slovensku v úplnom závere roka 2020 vydal zborník z konferencie Museologica literaria 2019, ktorá sa uskutočnila 4. a 5. júna 2019 na pôde Štátnej vedeckej knižnice – Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici. Na konferencii sa zúčastnili odborníci – kurátori literárnych a hudobných zbierok zo Slovenskej i Českej republiky. V zborníku je publikovaných celkom 18 vedeckých štúdií a odborných […]

Vyšiel zborník Museologica literaria 2019

Zväz múzeí na Slovensku vydal zborník z konferencie Museologica literaria 2019, ktoré sa uskutočnila v minulom roku v Banskej Bystrici. Tlačený zborník je výsledkom realizácie projektu, ktorého hlavným partnerom bol Fond na podporu umenia. Zostavovateľkou zborníka je Soňa Sváčová, predsedníčka Literárnej a hudobnej komisie Zväzu múzeí na Slovensku. Prezentačné video zborníka so všetkými dôležitými údajmi […]

Seminár Ochrana osobných údajov v múzejnej praxi. Aplikácia nariadenia o GDPR

Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti ZMS v spolupráci s Muzeologickým kabinetom Slovenského národného múzea pripravuje jednodňový seminár s názvom Seminár Ochrana osobných údajov v múzejnej praxi. Aplikácia nariadenia o GDPR Seminár sa uskutoční v kinosále Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici dňa 3. 10. 2018 so začiatkom o 10,00 hod. Uzávierka prihlášok: 21. […]

Odborný seminár Zbrane a munícia v zbierkach múzeí

VHÚ-Vojenské historické múzeum v Piešťanoch a Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti ZMS v spolupráci so Sekciou pre vojenské dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV pripravujú odborný seminár na tému militárií v múzeu. Hlavnými cieľmi seminára je získať prehľad o stave militárií v zbierkach jednotlivých múzeí, predstaviť návrh metodiky pre rozdelenie a katalogizáciu zbraní a munície a […]

ARCHÍV