Mimoriadne usmernenie k rokovaniu 30. valného zhromaždenia ZMS

V súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie na Slovensku, ktorý sa prejavuje opätovným rastom počtu zistených prípadov nákazy koronavírusom, je potrebné, aby všetci delegáti a ostatní účastníci 30. valného zhromaždenia ZMS venovali zvýšenú pozornosť hygienickým opatreniam. Mimoriadne usmernenie k rokovaniu 30. valného zhromaždenia ZMS je k dispozícii TU.

30. valné zhromaždenie ZMS (15.07.2020)

Pozvánka na 30. VZ ZMS (PDF) Mimoriadne usmernenie k rokovaniu valného zhromaždenia v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie (PDF) Delegačný lístok na 30. VZ ZMS (DOC) Informácia o počte mandátov na 30. VZ ZMS (PDF) Správa o činnosti Predstavenstva ZMS od 29. VZ ZMS (PDF) Správa o činnosti Etnologickej komisie ZMS (PDF) Správa o činnosti […]

30. Valné zhromaždenie ZMS – odvolanie rokovania

30. Valné zhromaždenie ZMS  – odvolanie rokovania

29. Valné zhromaždenie ZMS (04.04.2019)

Pozvánka na 29. VZ ZMS (PDF) Delegačný lístok na 29. VZ ZMS (DOC) Informácia o počte mandátov na 29. VZ ZMS (PDF) Prihláška do diskusie na 29. VZ (DOC) Správa o činnosti Predstavenstva ZMS od 28. VZ ZMS (PDF) Správa o činnosti Etnologickej komisie ZMS (PDF) Správa o činnosti Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v […]

28. Valné zhromaždenie ZMS (03.05.2018)

Pozvánka na 28. VZ ZMS (PDF) Delegačný lístok na 28. VZ ZMS (DOC) Informácia o počte mandátov na 28. VZ ZMS (PDF) Prihláška do diskusie na 28. VZ (DOC) Správa o činnosti Predstavenstva ZMS od 27. VZ ZMS (PDF) Správa o činnosti Etnologickej komisie ZMS (PDF) Správa o činnosti Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v […]

27. Valné zhromaždenie ZMS (29.03.2017)

Pozvánka na 27. VZ ZMS (PDF) Delegačný lístok na 27. VZ ZMS (PDF) Informácia o počte mandátov na 27. VZ ZMS (PDF) Prihláška do diskusie (PDF) Správa o činnosti Predstavenstva ZMS od 26. VZ ZMS (PDF) Správa o činnosti Etnologickej komisie ZMS (PDF) Správa o činnosti Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS (PDF) […]

26. Valné zhromaždenie ZMS (20. 04. 2016)

ZÁPISNICA z 26. Valného zhromaždenia ZMS (PDF) UZNESENIE z riadneho 26. Valného zhromaždenia Zväzu múzeí na Slovensku, konaného dňa 20. apríla 2016 (PDF) Správa mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti 26. Valného zhromaždenia ZMS (PDF) Pozvánka na 26. Valné zhromaždenie ZMS (PDF) Delegačný lístok na 26. Valné zhromaždenie ZMS (PDF) Informácia o počte mandátov na 26. Valné zhromaždenie […]

25. Valné zhromaždenie ZMS (24.-25.3.2015)

ZÁPISNICA z 25. Valného zhromaždenia ZMS (PDF) UZNESENIE z riadneho 25. Valného zhromaždenia Zväzu múzeí na Slovensku, konaného dňa 25. marca 2015 ( PDF ) Správa mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti 25. VZ ZMS ( PDF ) Pozvánka na 25. Valné zhromaždenie ZMS (PDF) Delegačný lístok na 25. VZ ZMS (DOC) Informácia o počte mandátov na […]

24. Valné zhromaždenie ZMS (09.04.2014)

ZÁPISNICA z 24. Valného zhromaždenia ZMS MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI v Českom jazyku MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI v Slovenskom jazyku Zoznam ocenených na 24. Valnom zhromaždení ZMS Informácia o počte mandátov na 24. VZ ZMS Správa volebnej a mandátovej komisie o uznášania schopnosti 24. VZ ZMS Správa o činnosti Predstavenstva ZMS Správa o činnosti Etnologickej komisie ZMS […]

23. Valné zhromaždenie ZMS (16.-17.04.2013)

ZOZNAM OCENENÝCH NA 23. VALNOM ZHROMAŽDENÍ ZMS (PDF) INFORMÁCIA O POČTE MANDÁTOV NA 23. VALNOM ZHORMAŽDENÍ ZMS (PDF) SPRÁVA MANDÁTOVEJ KOMISIE O UZNÁŠANIASCHOPNOSTI 23. VZ ZMS (PDF) SPRÁVA O ČINNOSTI PREDSTAVENSTVA ZMS OD 22. VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ZMS (PDF) SPRÁVA O ČINNOSTI ETNOLOGICKEJ SEKCIE ZMS ZA OBDOBIE OD 21. VZ ZMS (27. 10. 2011) A 22. […]

ARCHÍV