Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS zo 04. decembra 2020 v Bratislave

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS zo 04. decembra 2020 v Bratislave

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 12.novembra 2020 on-line

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 12. novembra 2020 on-line Príloha č. 2. k Zápisnici Predstavenstva ZMS z 12. novembra 2020

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 8. októbra 2020 on-line

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 8. októbra 2020 on-line

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 3. septembra 2020 v Skalici

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 3. septembra 2020 v Skalici

Zápisnica z predstavenstva ZMS z 30. júla 2020 v Banskej Bystrici

Zápisnica z predstavenstva ZMS z 30. júla 2020 v Banskej Bystrici

Zápisnica z predstavenstva ZMS z 09. júla 2020 v Banskej Bystrici

Zápisnica z predstavenstva ZMS z 09. júla 2020 v Banskej Bystrici

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 10. júna 2020 v Banskej Bystrici

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 10. júna 2020 v Banskej Bystrici Príloha: Materiál predložený ministerke kultúry 09. júna 2020

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS zo 7. februára 2020 v Brezne

Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva ZMS zo 7. februára 2020 v Brezne

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 10.12.2019 v Banskej Bystrici

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 10.12.2019 v Banskej Bystrici

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 28.10.2019 v Starej Ľubovni

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS z 28.10.2019 v Starej Ľubovni

ARCHÍV