Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 12. 6. 2018 v Bratislave

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 12. 6. 2018 v Bratislave

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 18. 4. 2018 v Bratislave

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 18. 4. 2018 v Bratislave (PDF)

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 6. 3. 2018 v Banskej Bystrici

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 6. 3. 2018 v Banskej Bystrici (PDF)

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 23. 11. 2017 v Banskej Bystrici

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 23. 11. 2017 v Banskej Bystrici (PDF)

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 31. 5. 2017 v Banskej Bystrici

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 31. 5. 2017 v Banskej Bystrici (PDF)

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 10. 4. 2017 v Banskej Bystrici

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 10. 4. 2017 v Banskej Bystrici (PDF)

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 22. 2. 2017 v Banskej Bystrici

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 22. 2. 2017 v Banskej Bystrici (PDF)

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 18. 1. 2017 v Banskej Bystrici

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 18. 1. 2017 v Banskej Bystrici (PDF)

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 7. 12. 2016 v Bratislave

Dňa 7. 12. 2016 sa vo Faustovej sieni Múzea mesta Bratislavy po ukončení pracovného stretnutia riaditeľov členských múzeí ZMS konalo zasadnutie Predstavenstva ZMS. Zápis z rokovania (PDF).

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS uskutočneného 3. 11. 2016 v Banskej Bystrici

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS uskutočneného 3. 11. 2016 v Banskej Bystrici

ARCHÍV