Zápis z ONLINE zasadnutia OKVaV z 24. novembra 2020

Vzhľadom na situáciu súvisiacu s prijatými opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID 19, nebolo možné uskutočniť fyzické zasadnutie Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie ZMS (ďalej iba OKVaV). Zasadnutie sa preto uskutočnilo on-line formou cez aplikáciu ZOOM. Zápis zo zasadnutia (.doc)

Zápis z volebného zasadnutia OKVAV v Bratislave

Zápis z volebného zasadnutia Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie, ktoré sa konalo vo februári 2018 v Bratislave.

Jubilejné a volebné stretnutie OKVAV v Bratislave

V dňoch 26. a 27. februára 2018 sa uskutočnilo jubilejné zasadnutie Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS. V Múzeu mesta Bratislavy sme si pripomenuli okrúhle výročie nášho prvého zasadnutia, ktoré sa konalo pred desiatimi rokmi práve v tomto múzeu. Po úvodných privítaniach od zástupcov MMB (Peter Hyross) a ZMS (Daniel Hupko), zakladajúcej […]

Jubilejné zasadnutie Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie ZMS

Srdečne Vás pozývame na Jubilejné zasadnutie Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS, ktoré sa uskutoční pri príležitosti 10. výročia prvého  zasadnutia a zároveň voľby predsedníctva a výboru komisie na roky 2018 – 2020. Program je konkretizovaný v priloženom PDF súbore. Podujatie sa uskutoční v dňoch 26. – 27. februára 2018 na pôde […]

Zasadnutie OKVAV v Liptovskom Mikuláši 15. – 16. 11. 2016

V dňoch 15. – 16. novembra 2016 sa v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo zasadanie Odbornej komisie pre vzdelávanie a výchovu v múzeách Zväzu múzeí na Slovensku. Zápis zo zasadania z 15. – 16. novembra 2016 (PDF)

Pozvánka na zasadnutie OKVAV v Liptovskom Mikuláši

Srdečne vás pozývame na zasadnutie Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie, ktoré sa uskutoční 15. – 16. novembra 2016 v Liptovskom Mikuláši. Pozvánka, program, organizačné pokyny (.pdf) Prihláška (.docx) Tešíme sa na spoločné stretnutie.  

ARCHÍV