Konferencia Múzeum pre všetkých

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni Vás pozýva na konferencie Múzeum pre všetkých, ktorá sa bude konať 24. – 26. 5. 2016 na hrade v Starej Ľubovni. Konferencia je venovaná debarierizácii múzeí pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

Pozvánka (PDF)
Prihláška (DOC)

Dôležité termíny:
Vyplnený registračný formulár zašlite do 6.5.2016
Doručenie registračného formulára: do 6.5.2016
Doručenie abstraktov príspevkov : do 6.5.2016
Doručenie finálnej verzie príspevkov pre potreby tlmočenia: do 15. 5.2016
Doručenie príspevkov do zborníka: do 15.8.2016

ARCHÍV