Seminár Autorské právo v múzejnej praxi

Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti Zväzu múzeí na Slovensku, Slovenské národné múzeum a Múzeum mesta Bratislavy Vás pozývajú na seminár Autorské právo v múzejnej praxi, ktorý sa bude konať 4. februára 2016 v Bratislave (Múzeum mesta Bratislavy, Faustova sieň).
Prihlášky je možné zasielať mailom na adresu: komisia.odborne@gmail.com do 27. januára 2016.
Pozvánka (PDF), Prihláška (PDF)

ARCHÍV