Stretnutie prírodovedcov 2021

V dňoch 21. – 23.6.2021 sa uskutočnil XVI. ročník medzinárodnej konferencie Stretnutie prírodovedcov v Slovenskom raji. Predstavuje odborné podujatie zamerané na vedeckovýskumnú a prezentačnú činnosť múzeí s prírodovednými zbierkami a organizácií zameraných na prírodné vedy.

Organizátorom bola Prírodovedná komisia Zväzu múzeí na Slovensku a Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v spolupráci s Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi a Štátnou ochranou prírody – Správou NP Slovenský raj.

Hlavnou témou konferencie bola akvizičná politika múzeí a činnosť komisií pre tvorbu zbierok. Spolu počas prvého konferenčného dňa odznelo 14 príspevkov – 2 príspevky boli zamerané na prezentáciu chráneného územia NP Slovenský raj, 5 príspevkov v bloku Akvizičná politika múzeí a činnosť komisií pre tvorbu zbierok, 3 príspevky prezentovali výsledky výskumnej činnosti so zameraním na nové akvizície, 3 príspevky prezentovali výstavnú činnosť múzeí  a environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu so zameraním na spoluprácu a využívanie zbierok. Vo večerných hodinách boli zástupcami spoločnosti VirNat, s.r.o. prezentované možnosti využitia 3D vizualizácií malých biologických objektov v múzejníckej praxi. Z príspevkov bude zostavený zborník z konferencie, ktorý bude distribuovaný v elektronickej podobe. Počas prvého dňa prebehlo tiež Zasadnutie Prírodovednej komisie ZMS, počas ktorej sa pokračovalo v diskusii k hlavnej téme tohtoročnej konferencie.

DSC00955

Dňa 22.6.2021 boli pre účastníkov pripravené 2 varianty terénnej exkurzie v sprievode pracovníkov Správy NP Slovenský raj: NCH Ferrata HZS Kyseľ a náučný chodník Smižianska Maša – Čingov. Vo večerných hodinách bolo pripravené premietanie dokumentárneho filmu o Slovenskom raji.

Kópia – IMG_3172

Dňa 23.6.2021 bola pre účastníkov pripravená prehliadka historickej expozície a dočasných výstav Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, výstup na najvyššiu kostolnú vežu na Slovensku, prehliadka expozície klávesových hudobných nástrojov v letohrádku Dardanely a expozície nábytku v kaštieli v Markušovciach.

Kópia – IMG_3247Kópia – IMG_3266Kópia – IMG_3273

Na konferencii sa zúčastnilo spolu 45 účastníkov zo 14 organizácií zo Slovenska a Českej republiky.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

FPU_logo1_modre

ARCHÍV