Vedecká konferencia „Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti – dejiny, súčasný stav a perspektívy“ V

Zväz múzeí na Slovensku Vás ako spoluorganizátor pozýva na vedeckú konferenciu Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti – dejiny, súčasný stav a perspektívyV, ktorá sa uskutoční 12. – 13. mája 2020 v priestoroch Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

Vaše prihlášky, zameraná na nižšie uvedené tematické okruhy, posielajte do 30. 3. 2020:
Dejiny múzeí
Aktuálne trendy v múzejníctve a muzeológii
Pamiatková ochrana
Pamäťové inštitúcie

Ďalšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.

Pozvánka (PDF)

Prihláška (DOC)

ARCHÍV