Konferencia Museologica literaria 2017

Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici v spolupráci s Odbornou komisiou pre odborné múzejné činnosti Zväzu múzeí na Slovensku pripravuje vedeckú konferenciu o literárnej muzeológii Museologica literaria 2017, ktorá sa bude konať 15. júna 2017 v Banskej Bystrici.

Prihlášky je možné zasielať do 30. apríla 2017.

Vítaní sú aktívni i pasívni účastníci.

Výzva (PDF)
Návratka (Word)

ARCHÍV