Budúcnosť v rukách detí – konferencia v Českej republike

Hands On 2017Slovenské národné múzeum sa koncom roka 2016 stalo partnerom v projekte Hands On! Conference for Visegrad.

Organizátor Hands On! International Association of Children in Museums s hlavnými partnermi (Asociace muzeí a galerií v České republice a Sladovna Písek), pripravili v dňoch 11. — 14. októbra 2017 medzinárodnú konferenciu s názvom Budúcnosť v rukách detí. Neformálne vzdelávanie ako nástroj sociálnej zmeny. Konferencia sa bude konať v Plzni, Písku a Prahe.

Za Slovenské národné múzeum (ako slovenského partnera projektu) boli určení 2 zástupcovia na konferenciu. Organizátorom sa podarilo vyjednať aj výhodnejšie podmienky pre účastníkov z Čiech a Slovenska, ktorí sa prihlásia do 30. 7. 2017.

Konferencia bude prebiehať v angličtine, so simultánnym tlmočením hlavných programových bodov do češtiny.

Viac informácií v priloženom PDF súbore, alebo na stránkach organizátorov:
http://www.hands-on-international.net/conferences/conference-2017/
http://www.sladovna.cz/cs/handson

Prihlášku na konferenciu nájde na:
http://www.hands-on-international.net/conferences/conference-2017/register-for-the-conference/

 

ARCHÍV