Štandardy odborných múzejných činností – pracovné stretnutie pre oblasť západ

Zväz múzeí na Slovensku v reakcii na ukončenie projektu”Štandardy odborných múzejných činností na Slovensku”, ktorý bol v rokoch 2016 – 2017 financovaný z rozpočtu FPU, si Vás dovoľuje pozvať na odborné pracovné stretnutie pre oblasť západ, ktoré je určené pre registrované múzea so sídlom v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom samosprávnom kraji. Predmetom stretnutia bude prerokovanie pripomienok múzeí k materiálu, ktorý je výstupom vyššie uvedeného projektu.

Stretnutie sa uskutoční v Bratislave 6. 12. 2017 vo Faustovej sieni Múzea mesta Bratislavy (Radničná 1, vstup z nádvoria Apponyiho paláca) so začiatkom o 9,00 hod.

Pozvánka (PDF)
Korekcia termínu prijímania prihlášok (PDF)
Návratka (doc)

Hlavným partnerom projektu Štandardy odborných múzejných činností – 2. etapa je Fond na podporu umenia.

FPU_logo4_bielenamodrom

ARCHÍV