Súťažný vzdelávací projekt – 100 rokov Československa – Rozprávame rodinné príbehy

c_web_csSlovenské národné múzeum a Národní muzeum pripravili v rámci pripravovanej spoločnej Česko-slovenskej a Slovensko-českej výstavy jedinečný súťažný vzdelávací projekt 100 rokov Československa v našej škole s podtitulom „Rozprávame rodinné príbehy“.

Žiaci budú odhaľovať príbehy na prvý pohľad obyčajných predmetov z obdobia spoločného štátu Slovákov a Čechov, ale aj osudy majiteľov týchto predmetov. Prostredníctvom rozhovorov s pamätníkmi v rodine či známymi zistia zaujímavé informácie o tom, ako sa vtedy žilo a odhalia takmer zabudnuté rodinné príhody. Výsledky svojho bádania potom predstavia na výstave usporiadanej priamo vo svojej škole.

Porota zložená z členov autorského tímu Česko-slovenskej a Slovensko českej výstavy vyberie zo školských kolektívov zapojených do súťaže víťazov. Výhrou je dvojdňový zájazd so zaujímavým programom na  Česko-slovenskú a Slovensko-českú výstavu do Bratislavy.

Prihlášky do súťaže posielajte najneskôr do 30. novembra 2017. Výsledné fotografie školskej výstavy s krátkou anotáciou školy nahrajú na webové stránky Česko-slovenskej a Slovensko-českej výstavy do 31. januára 2018.

Ako prihlásiť svoju školu? Všetky potrebné informácie a materiály nájdu pedagógovia na www.snm.sk.

ARCHÍV