Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici

Slovenské banské múzeum

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie
SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM so sídlom v Banskej Štiavnici vypisuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľ príspevkovej organizácie SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM
so sídlom v Banskej Štiavnici.

Viac informácií nájdete na: https://www.minzp.sk/praca/riaditel-sbm-so-sidlom-banskej-stiavnici.html

ARCHÍV