Noc múzeí a galérií 2019

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

i v tomto roku je Zväz múzeí na Slovensku koordinátorom celoslovenskej Noci múzeí a galérií a Slovenské národné múzeum koordinuje toto podujatie na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

Plagát formátu A2 v tlačovej verzii – pre múzeá sídliace mimo BSK – sú na stiahnutie k dispozícii tu:
platág (JPG)
plagát (PDF)
plagát s orezovými značkami (PDF)

Plagáty pre múzeá so sídlom v Bratislavskom samosprávnom kraji – s logami všetkých partnerov, si môžte stiahnuť tu:
plagát formátu A2 (PDF)
plagát formátu A5 (PDF)

Tak ako každý rok, aj v roku 2019 ZMS  poskytuje možnosť zverejnenia programu k Noci múzeí a galérií svojim členských múzeí na stránke www.nmag.sk bezplatne.

V prípade inštitúcií, ktoré nie sú členmi ZMS, umožní ZMS propagáciu programu k Noci múzeí a galérií za poplatok na základe uzatvorenej zmluvy, nasledovne:

  • galérie združené v Rade galérii  Slovenska – 15.00 €
  • ostatné inštitúcie – 20.00 €.

ARCHÍV