NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ NA SLOVENSKU 2020

Zväz múzeí na Slovensku aj tento rok dáva možnosť všetkým kultúrnym
inštitúciám zviditeľniť svoju činnosť (aktivity) prostredníctvom podujatia
Noc múzeí a galérií, ktorá sa má konať 14. novembra 2020.

Vzhľadom  na súčasnú situáciu odporúčame múzeám prispôsobiť účasť na tomto podujatí  (NMaG 2020) využitím iných informačných, komunikačných  prostriedkov napr. on-line vstup, virtuálne prehliadky.

Váš * program* vpíšte do formulára návratky (viď nižšie) a posielajte Mariánovi Majerníkovi, koordinátorovi pre podujatie na celom Slovensku, na adresu: nocmuzeisk@gmail.com.

Podľa nej sa bude program zverejňovať na web stránke Noci múzeí a galérií (www.nmag.sk)

Dajme aj týmto spôsobom vedieť ľuďom na Slovensku, že sme stále tu.

Zmeňme Noc múzeí na Slovensku na NOC S MÚZEOM na Slovensku!

Návratka noc múzeí a galérií na Slovensku 2020

Noc múzeí 2020 - ZMS na stránku

ARCHÍV