Noc múzeí a galérií na SLOVENSKU 2021

facebook-cover

Zväz múzeí na Slovensku v spolupráci so Slovenským národným múzeom aj tento rok dáva možnosť všetkým kultúrnym inštitúciám zviditeľniť svoju činnosť (aktivity) prostredníctvom podujatia Noc múzeí a galérií, ktorá sa bude konať 15. mája 2021.

Keďže súčasná situácia nám stále neumožňuje uskutočniť masové akcie za prítomnosti viacerých návštevníkov, odporúčame všetkým, ktorí sa chcú zapojiť do Noci múzeí a galérií, aby využili všetky možné on-line aj prezenčné aktivity pre vytvorenie jedinečnej atmosféry nočných múzeí a galérií.

V roku 2021 nad podujatím Noc múzeí a galérií prevzala záštitu Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

ZMS v spolupráci so SNM aj v tomto roku poskytuje všetkým múzeám a galériám možnosť prezentácie na jedinom oficiálnom webovom sídle Noci múzeí a galérií na Slovensku www.nmag.sk

Zapojiť sa môžete formou vyplnenia návratky, ktorú zašlite najneskôr do 07. mája 2021

nasledovným spôsobom:

Viac informácií o organizovaní podujatia nájdete v informačnom bulletine.

Grafické návrhy Noci múzeí a galérií:

Plagát. jpg

Plagát – editovateľné súbory

Facebook – hlavička. jpg

Facebook – hlavička – editovateľné súbory

Príbeh. jpg

Príbeh – editovateľné súbory

Príspevok na soc. siete. jpg

Príspevok na soc. siete – editovateľné súbory

V prípade akýchkoľvek informácií nás neváhajte kontaktovať

Koordinátorom Noci múzeí a galérií za ZMS je Marián Majerník – e-mail: nocmuzeisk@gmail.com

Koordinátorom Noci múzeí a galérií za SNM je Zuzana Vášáryová – e-mail: zuzana.vasaryova@snm.sk

 

 

ARCHÍV