Rušná noc v múzeách a galériách

Rušná noc v múzeách a galériách

od 25. 5. 2017 do 30. 5. 2017

Tlačová správa, 25. mája 2017, Bratislava

108 otvorených múzeí a galérií v 145 expozíciách, pútavý nočný program a netradičné aktivity pre viac ako 86 000 návštevníkov na Slovensku – to je bilancia obľúbeného celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií 2017, ktorého XIII. ročník sa uskutočnil v sobotu 20. mája 2017.

Popularita „Noci” z roka na rok rastie. Získava si návštevníkov nielen medzi milovníkmi umenia a kultúrneho dedičstva, ale aj v radoch publika, ktoré nie je bežným konzumentom tohto druhu voľnočasových aktivít. V snahe zatraktívniť dostupnosť jednotlivých inštitúcií sa organizátori – Zväz múzeí na Slovensku a Slovenské národné múzeum – každoročné snažia spájať múzeá a galérie v rámci miest či územných celkov, prostredníctvom spoločných tém, aktivít, jednotného vstupného a zaujímavého typu dopravy. Výsledkom je kvalitný program a netradičné formy prezentácie pre čo najväčší počet záujemcov.

Hlavné mesto Bratislava, kde múzeá a galérie už tradične koordinuje Slovenské národné múzeum, patrí k lídrom podujatia. Pre rok 2017 sa s podporou Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) rozšírila spoločná prezentácia aj o 2 okruhy v kraji – smerom na Malé Karpaty a Záhorie. S Bratislavou ich spojila bezplatná doprava a spoločná vstupenka v hodnote 2 €. Inštitúcie Bratislavy a BSK tak v tento deň navštívilo spolu 36 974 návštevníkov. Slovenské národné múzeum vo svojich 18 múzeách na Slovensku privítalo celkom 20 513 záujemcov, z toho v Bratislave 12 663 a v sídelnej budove SNM v Prírodovednom múzeu 7 600, čo je najväčší počet návštevníkov v múzeu vôbec. Lákavý program na tému zločin, tortúra, trest, oslava 90. výročia autobusovej dopravy a ostatné expozície Múzea mesta Bratislavy zaznamenali celkovú návštevnosť 7 884 osôb. Zvýšený záujem registrovala aj Slovenská národná galéria, najmä jej menej známy objekt v Pezinku – Schaubmarov mlyn, ktorý je významnou technickou pamiatkou a expozíciou insitného umenia (450). STM – Múzeum dopravy s novými výstavami a atrakciami pre malých aj veľkých prilákalo 3385 návštevníkov. Počtom 2 000 ľudí, ktorí si prišli pozrieť vodárenskú záhradu a Ostrov Sihoť, prekvapilo Vodárenské múzeum BVS.

Výstavu chladných a palných zbraní a munície si do Vojenského historického múzea v Piešťanoch prišlo pozrieť 2 400 návštevníkov. Spojenie múzeí a galérií na strednom Slovensku (Banská Bystrica a Zvolen) v koordinácii Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici predstavilo publiku pridanú hodnotu v podobe spoločnej dopravy historickým vlakom, jednotným vstupným a obľúbenej súťaže. V Slovenskej národnej galérii – Kaštieľ Strážky sa predvádzali remeslá Spišských Nemcov a netradičná večerná prehliadka priblížila život poslednej šľachty z kaštieľa. V Múzeu Mikuláša Konkoly Thegeho prednášal Róbert Vokál, ktorý sa práve pripravuje na svoj prvý let do vesmíru. Jednoduchý simulátor letu a pristátia
raketoplánu bol vítaným spestrením najmä pre malých návštevníkov. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši pripravilo poznávanie tajomstiev podzemia formou hry so siedmimi stanoviskami. Jaskyniarskym rebríkom sa dalo dostať až do speleologickej expozície a tu spoznávať liečivé rastliny, farby, archeologické nálezy v piesku, BEZočivé potvorky a zvieratá podľa stôp. Podunajské múzeum v Komárne vo svojich expozíciách a obrazárni privítalo 1 317 návštevníkov. SNM-Múzeum v Martine (1582) predviedlo efektnú Krojparádu a remeselné dielne. Rôznorodý program – výstavu o reštaurovaní, ornament majstra Kostelníčka, súťažné práce k výstave Kráľovná Alžbeta a móda – v expozíciách Východoslovenského múzea videlo až 8 500 záujemcov. Galéria Lomnica prezentovala osobný denník Jana Hálu a publikácie, ktoré vydal počas svojho života, plné emócií a lásky k Važcu a Tatrám.

Z hradných múzeí k najnavštevovanejším patrilo Múzeum hračiek a bábkových kultúr na Modrom Kameni (935), kde sa v novo zrekonštruovanej sále brokového paláca hrali divadelné predstavenia. Prezentácia nového zbierkového predmetu – pôvodného ciferníka hodín kostola Nanebovzatia Panny Márie v Hradnom múzeu vo Fiľakove zaujala 1 560 návštevníkov. Niekoľko momentov zo života rodiny Raisz ukázalo Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni. Živé sochy ozvláštnili slovenský klenot medzi hradmi Spišský hrad. Múzeum v Betliari k programu pridalo ohňostroj.

Múzejníci a galeristi výpravným podujatím a kvalitným programom pobavili a zaujali všetky vekové kategórie návštevníkov. Zároveň upozornili na „neviditeľnú” prácu odborníkov, ktorí sa podieľajú na kolobehu získavania, ochrany, vedeckého skúmania a prezentácie kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Zuzana Vašaryová, SNM

ARCHÍV