Tlačová konferencia k Noci múzeí 2019

Tlačová konferencia k Noci múzeí a galérií 2019 sa uskutočnila 7. mája 2019 v sídelnej budove Slovenského národného múzea v Bratislave so začiatkom o 10,00 hod. aj za účasti zástupcu Zväzu múzeí na Slovensku.

Pozvánka (PDF)
Tlačová správa (PDF)

ARCHÍV