Zápis z pracovného stretnutia riaditeľov členských múzeí (12. 12. 2017)

Pracovné stretnutie riaditeľov členských múzeí sa uskutočnilo 12. decembra 2017 vo Vzdelávacom centre Múzea SNP v Banskej Bystrici.

Zápis (PDF)
Príloha zápisu (PDF)

ARCHÍV