Zápis zo zasadania Predstavenstva ZMS konaného dňa 2.3.2016 v Banskej Bystrici – ZVÄZ MÚZEÍ NA SLOVENSKU

ARCHÍV