Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 10. 4. 2017 v Banskej Bystrici – ZVÄZ MÚZEÍ NA SLOVENSKU

ARCHÍV