Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 18. 1. 2017 v Banskej Bystrici – ZVÄZ MÚZEÍ NA SLOVENSKU

ARCHÍV