Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 22. 2. 2017 v Banskej Bystrici – ZVÄZ MÚZEÍ NA SLOVENSKU

ARCHÍV