Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 23. 11. 2017 v Banskej Bystrici – ZVÄZ MÚZEÍ NA SLOVENSKU

ARCHÍV