Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 31. 5. 2017 v Banskej Bystrici – ZVÄZ MÚZEÍ NA SLOVENSKU

ARCHÍV