Zápis zo zasadnutia Predstavenstva ZMS konaného 7. 12. 2016 v Bratislave

Dňa 7. 12. 2016 sa vo Faustovej sieni Múzea mesta Bratislavy po ukončení pracovného stretnutia riaditeľov členských múzeí ZMS konalo zasadnutie Predstavenstva ZMS.
Zápis z rokovania (PDF).

ARCHÍV